Biocider: Hvordan du som professionel bruger kan at sikre, at et produkt forbliver på markedet

19-12-2017
Biocider

Hvis du som professionel bruger står i en situation, hvor din leverandør ikke ønsker at forny sin godkendelse af et produkt, må du sikre, at produktet bliver godkendt til salg og anvendelse i Danmark igen ad anden vej.

Du har følgende muligheder:

  • Du kan sammen med andre medlemmer af din branche – eller via din brancheforening - tage en branchekontakt til leverandøren af produktet (producent eller importør) og gøre opmærksom på, at I har behov for produktet og forsøge at få leverandøren til at ansøge om en godkendelse, så produktet kan komme på markedet igen.
  • Du kan også selv – eller sammen med andre – søge godkendelsen. Godkendelsesindehaveren behøver ikke at være producent eller importør. Det kan også være sælgere eller anvendere af produktet, der ansøger om at få godkendt et biocidprodukt og derved bliver godkendelsesindehaver. Du har forskellige muligheder:
    • Hvis produktet allerede er godkendt i et andet EU land efter biocidforordningen kan du søge om en gensidig anerkendelse af produktet i Danmark. Grundgebyret for en sådan ansøgning er kr. 79.500,-.
    • Hvis produktet har en EU-godkendelse, men godkendelsesindehaveren blot ikke har ønsket at markedsføre produktet i Danmark, kan du søge om godkendelse af et identisk (sammenfaldende) produkt i Danmark. Grundgebyret for et identisk produkt er kr. 12.700,-.
    • Hvis produktet er godkendt i Danmark til en anden anvendelse, end den du vil bruge produktet til, kan man i visse tilfælde søge om en større ændring af godkendelsen. Denne løsning kræver samarbejde med godkendelsesindehaveren, for det er ham, der skal søge. Grundgebyret for en sådan ansøgning er kr. 74.800,-.
    • Du kan endelig søge om at få en dispensation til at fortsætte med at anvende biocidproduktet. Bemærk dog, at en dispensation kun er til en kort periode. Den vil ikke være længere end 180 dage som udgangspunkt. Der skal være tale om en begrænset og kontrolleret anvendelse under Miljøstyrelsens tilsyn. Der skal være fare for folkesundheden, dyrs sundhed eller miljøet. Endelig skal det ikke være muligt at bekæmpe skadevolderen på anden vis. Grundgebyret for dispensationer er kr. 2.500 fra 1. januar 2018 for produkter, som Miljøstyrelsen har vurderet tidligere og kr. 69.600,- for produkter, der allerede er godkendt i andre EU-lande.

Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside om, hvad der kan være årsag til, at et produkt fjernes fra markedet og hvordan du som professionel bruger kan være sikker på kun at anvende lovlige midler.