Bedre beskyttelse af drikkevandsboringer

08-12-2017
Pesticider Vand i hverdagen Borger

Et nyt lovforslag vil føre til bedre beskyttelse af drikkevandsboringer mod pesticider.

Snart er det slut med at vaske og påfylde pesticidsprøjter i såkaldt boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) – altså områder, hvor der indhentes drikkevand, og som derfor skal beskyttes særligt mod forurening med pesticider. Det bliver resultatet af en ny lov, der i dag førstebehandles i Folketinget.

Lovforslaget er en opfølgning på Pesticidstrategi 2017-21, der i april blev indgået mellem regeringen, DF, S, R og SF.

Strammer krav til vaskepladser

Loven betyder, at en landmand for eksempel ikke må fylde nyt sprøjtemiddel på sin sprøjte ude på en mark, hvis marken er en del af et BNBO. Der må heller ikke etableres nye vaskepladser, hvor sprøjter fyldes og vaskes, inden for BNBO, ligesom eksisterende vaskepladser i BNBO ikke længere må bruges til håndtering af pesticider.

Kommunerne vil fortsat, som i dag, have mulighed for at nedlægge forbud og udstede påbud både inden for og uden for de statsligt udpegede BNBO.

Det nye lovforslag bliver fulgt op af en bekendtgørelse, der udpeger de konkrete BNBO'er. Forbuddet i lovforslaget træder først i kraft ca. et år efter, at de konkrete BNBO er udpeget i efteråret 2018.

undefined