Bæredygtige fødevareprojekter får mere end 100 mio. kroner

06-12-2017
Landbrug GUDP

To nye bioraffineringsprojekter, som skal bane vejen for store klimagevinster i landbruget, er blandt de 17 projekter over hele landet, som til sammen modtager mere end 100 mio. kroner i tilskud fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram.

Græs kan gennem bioraffinering blive til protein, som kan bruges til både foder og fødevarer.
Græs kan gennem bioraffinering blive til protein, som kan bruges til både foder og fødevarer.

Fiskechips, droner til præcisionslandbrug og ikke mindst to nye bioraffineringsprojekter får nu mere end 100 mio. kroner i støtte fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP).

Projekterne kommer fra mange steder  i hele landet, herunder Aalborg, Hanstholm, Aarhus, Skærbæk, Thyborøn, Nibe, Skælskør, Holstebro, Nykøbing Falster, Jammerbugt, Tjele og Vejle.


To pilotanlæg til grøn bioraffinering

To af de støttede projekter er anlæg, der skal raffinere grøn biomasse. Her bliver f.eks. græs produceret til foder og fødevarer. Græs og andre flerårige afgrøder har et markant lavere klimaftryk end produktion af majs og korn.

- Det er fantastisk, at vi nu kan sætte gang i to projekter, der vil accelerere bioraffinering i Danmark. Nu får Danmark den største og mest avancerede demonstrationsplatform indenfor grøn bioraffinering i Europa. Det vil give de bedste forudsætninger for at få mest værdi ud af at bioraffinere græs – lige fra marken til de endelige højværdi produkter til både mennesker og dyr, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Bioraffinering kan være med til at løse de miljø- og klimaudfordringer, som vi står over for. Det er allerede slået fast flere gange af regeringens Advisory Board for Cirkulær Økonomi, det Nationale Bioøkonomipanel samt Det Økologiske Erhvervsteam. 

Baggrund og fakta

- De to bioraffineringsprojekter GRØNBIORAF og SUBLEEM 2.0 får hhv. otte mio. kroner og 2,8 mio. kroner.

- Deltagerne på GRØNBIORAF er Aarhus Universitet, Københavns Universitet og Agro Business Park. Derudover samarbejder projektet med Arla, Danish Crown, DLG og DLF. Projektet skal etablere et nyt bioraffineringsanlæg ved Aarhus Universitet i Foulum med en kapacitet på 20 ton biomasse/time, hvor hele værdikæden fra råvare, logistik til forarbejdning kan afprøves og dokumenteres i stor skala.

- Projektet SUBLEEM 2.0 har fokus på at lave grøn biomasse om til produkter af høj værdi som fx proteiner og kostfibre, der kan bruges i fødevarer. Anlægget får adresse ved Teknologisk Institut i Tåstrup, og projektet løber til og med 2019.