Træimportør politianmeldt for import af teaktræ fra Myanmar

24-08-2017

Den nu politianmeldte virksomhed fik i marts påbud om at følge reglerne i EU's tømmerforordning.

Møbeltræ fra Myanmar. Arkivfoto: Flickr

Miljøstyrelsen har politianmeldt en virksomhed for ikke at følge reglerne i EU's tømmerforordning.

Den politianmeldte virksomhed fik 13. marts 2017 et påbud fra Miljøstyrelsen om at overholde kravene i tømmerforordningen til bekæmpelse af ulovligt fældet træ.

SKAT orienterede i juni 2017 Miljøstyrelsen om, at virksomheden havde foretaget en ny import af tømmer fra Myanmar.

Miljøstyrelsen har efterfølgende givet virksomheden mulighed for at udtale sig om importen, men virksomheden har ikke kunnet dokumentere overfor styrelsen, at den har gjort tilstrækkeligt for at minimere risikoen for, at det importerede træ var ulovligt fældet.

Derfor har Miljøstyrelsen nu anmeldt virksomheden til politiet.

-Import af træ og træprodukter fra Myanmar er højrisiko og kræver ekstra agtpågivenhed fra virksomhederne. I lande med høj korruption, tradition for ulovlig hugst, interne konflikter og lignende kræver det ofte en betydelig indsats at sikre sig mod ulovligt træ, og i visse situationer bør man helt undlade at importere, siger fuldmægtig Niels Bølling fra Miljøstyrelsen.

Det fremgår at tømmerforordningen, at import af træ og træprodukter kun må gennemføres, når risikoen for, at der kommer ulovligt fældet træ og træprodukter heraf, er ubetydelig. Det er virksomhedernes ansvar at sikre, at risikoen er ubetydelig.

Læs mere om bekæmpelse af ulovlig tømmerhugst

Læs nyheden fra 15. marts 2017: Pas på tømmer fra Myanmar