Råstofindvinding i fællesområder 2. kvartal 2017

31-08-2017
Råstoffer

Miljøstyrelsen har opgjort restmængder i fællesområder efter 2. kvartal 2017.

Miljøstyrelsen har opgjort restmængder i fællesområder efter 2. kvartal 2017. Opgørelsen viser indvundne mængder i andet kvartal 2017, samlet restmængde samt den årlige restmængde i de enkelte områder. Se oversigten på hjemmesiden, her.

Miljøstyrelsen har den 9. juni 2017 pålagt tilladelsesindehaverne at sende meddelelse til Miljøstyrelsen inden der påbegyndes indvinding i område:

  • 520-FA Gyldenløves Flak Syd

Restmængden er mindre en 10.000 m3 i tre områder. I disse områder er tilladelsesindehaverne blevet pålagt dagligt at meddele Miljøstyrelsen om indvundne mængder, når der indvindes. Områderne er:

  • 502-CA Fløjstrup Skov
  • 502-JA Hesbjerg Grund Syd
  • 554-AA Skovshoved

I område 512-BA Tranekær er der en samlet restmængde ved udgangen af 2. kvartal 2017 på 14.454 m3. Dette er en relativ lille mængde i forhold til den indvinding, der har været i 1. og 2. kvartal 2017. 

Der gøres opmærksom på, at fællesområde 520-EC Gyldenløves Flak Midt er udlagt den 17. juni 2017 med en samlet tilladt mængde på 1.900.000 m3 og en årlig mængde på 350.000 m3. Søfremt der ønskes tilladelse til indvinding i dette område, skal der sendes ansøgning herom til Miljøstyrelsen. 

Tilladelsesindehaverne skal være opmærksomme på, at der skal gives meddelelse til Miljøstyrelsen, hvis tilladelsesindehaveren agter inden for de næste 3 måneder at indvinde mere end 50% af den offentliggjorte restmængde. Der gøres endvidere opmærksom på, at har tilladelsesindehaveren indvundet hele den restmængde, som er tilbage af den maksimale samlede eller årlige indvindingsmængde i et område, skal dette straks meddeles til Miljøstyrelsen.