Undersøgelse af nye forureningsstoffer i perkolat fra lossepladser

02-08-2017
Jord

I et miljøprojekt under teknologipuljen for jordforureninger har Region Midtjylland undersøgt udsivningsvæsken (perkolatet) fra 6 ukontrollerede losse- og fyldpladser.

Fokus har været en række mindre kendte miljøfremmede stoffer. Resultatet af undersøgelsen viser at bisphenol A, phtalater, PFAS og 1,4- dioxan generelt findes i og udvaskes fra pladserne. De påviste indhold tyder dog ikke på, at stofferne udgør en væsentlig trussel for grundvandsressourcen. Dog er bisphenol A og til dels PFAS-forbindelserne påvist i niveauer, der muligvis kan udgøre en trussel for overfladevand, såfremt det ligger tæt op af lossepladserne.

Læs rapporten Nye forureningsstoffer i perkolat fra lossepladser.