Opdateret metodeblad til bestemmelse af fosfortal i landbrugsjorde

28-08-2017
Landbrug

Forskere fra DCA på Aarhus Universitet har opdateret et metodeblad til analyse af fosfortal i landbrugsjord.

Ændringerne bliver implementeret til den forestående sæson for jordbundsanalyser hos de laboratorier, der udfører fosfortalanalyser af danske jordprøver. Ændringerne foretages for at forbedre analysekvaliteten af fosfortalanalyser.

Metodebladet er en opdatering og en præcisering af den eksisterende Olsen-P analysemetode, som anvendes af jordbundsanalyselaboratorier i dag.

Metodebladet kan findes i rapporten Protocol for Bicarbonate Extraction of inorganic phosphate from agricultural soils.

Aarhus Universitet har gennemført opdateringen for Miljøstyrelsen og laboratorier, Københavns Universitet og Landbrugsstyrelsen har deltaget i en følgegruppe.

Kontakt

Karin Peters, tlf. 2074 6369, e-mail: