Nye gebyrer for mindre anvendelser

01-08-2017
Pesticider

Den 1. juli 2017 trådte nye gebyrer i kraft for ansøgning om godkendelse af mindre anvendelser

Som en del af udmøntningen af den politiske aftale om Pesticidstrategi 2017-2021 er gebyret for godkendelser af allerede godkendte pesticider til mindre anvendelser blevet nedsat med 50 %. På den baggrund er fire gebyrsatser blevet halveret. De nedsatte gebyrer er medtaget i den seneste ændring af bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen og gælder for ansøgninger om mindre anvendelse indsendt efter 1. juli 2017. 

Desuden er gebyr for effektivitetsvurdering ved en udvidet eller ændret anvendelse blevet korrigeret, da det ved en fejl var blevet halveret i den seneste gebyroversigt.

Du kan finde en oversigt over gebyrerne her.