Ny geovejledning om hydrologisk modellering

09-08-2017

De gamle geovejledninger 2 og 7 er nu samlet til én.

Efter 1½ års arbejde og involvering af en lang række interessenter fra stat, kommuner, regioner og rådgivere, har GEUS nu udarbejdet en ny og revideret geovejledning om hydrologisk modellering.

Ny forskningsmæssig viden og en masse praktisk erfaring med kortlægning er kommet til, siden de hidtidige hydrologiske geovejledninger (nr. 2 og 7 i rækken) blev udarbejdet i hhv. 2008 og 2010. Den nye vejledning har fokus på grundvandskortlægningens nye opgave med kortlægning af nye indvindingsoplande, men det er målet, at vejledningen kan bruges bredt til andre formål.

Vejledningen er blevet revideret, så der er referencer til ny videnskabelig litteratur. De 10 eksisterende vejledningskapitler er blevet opdateret, og vejledningen er udbygget med fem helt nye vejledningskapitler med beskrivelse af god praksis i modellering med henblik på:

-          Datatilgængelighed, diskretisering og parametrisering

-          Hydrologisk modellering i det urbane rum

-          Modellering af indvindingsoplande

-          Modellering af grundvandsdannelse til specifikke magasiner

-          Genanvendelse af kortlægningsmodel

Geovejledningen er tilgængelig i en interaktiv form, som betyder, at du nemt og hurtigt kan finde frem, til det du har brug for, stille spørgsmål til indholdet eller komme med forslag til ændringer/tilføjelser m.m. GEUS sidder klar til at svare indenfor 14 dage. Spørgsmål og svar er synlige for alle.

Link til alle geo-vejledningerne: http://geovejledning.dk/