Nu er de første listepunktsfortolkninger klar

17-08-2017
Industri

Nyt vejledningsmateriale hjælper med fortolkning af listepunkter på godkendelsesbekendtgørelsens bilag.

I april måned nedsatte Miljøstyrelsen i samarbejde med KL en arbejdsgruppe, som skulle udarbejde fortolkningsbidrag til de listepunkter på godkendelses-bekendtgørelsen, som typisk giver anledning til spørgsmål og tvivl.

Foruden Miljøstyrelsen og KL har en række kommunale miljøsagsbehandlere deltaget i arbejdsgruppen, som har arbejdet hårdt med at beskrive de mange listepunkter.

Fokus på bilag 2

De første fortolkningsbidrag kan læses på Miljøstyrelsens hjemmeside: Hjælp til godkendelsesbekendtgørelsens listepunkter

Fortolkningsbidragene omhandler primært listepunkter på bilag 2, men enkelte listepunkter på bilag 1 er også behandlet.

For hvert enkelt listepunkt kan du bl.a. læse, hvilke aktiviteter som typisk er omfattet og hvilke der ikke er, om der er en nedre eller øvre kapacitetsgrænse, og om referencer til beslægtede listepunkter eller anden regulering, f.eks. i branchebekendtgørelser m.m.

Flere listepunkter undervejs

Arbejdsgruppen opretholdes, og der vil efter behov løbende tilføjes fortolkninger af flere listepunkter. Du er også fortsat velkommen til at komme med forslag til hvilke listepunkter, du mener der bør vejledes nærmere om.

Kontakt

Mette Lumbye Sørensen,