Miljøstyrelsen indkalder drikkevandspanel til møde om pesticider

25-08-2017
Pesticider

Myndigheder og vandinteressenter skal drøfte, om overvågning af pesticider på vandværker skal udvides.

Fundet af desphenyl-chloridazon over grænseværdierne i drikkevand flere steder i landet får nu Miljøstyrelsen til at indkalde drikkevandspanelet til et møde hurtigst muligt. Panelet er oprettet med henblik på at drøfte konkrete fund. Her sidder Dansk Vand- og Spildevandsforening, Danske Vandværker, KL, Styrelsen for Patientsikkerhed og Miljøstyrelsen. På mødet skal deltagerne blandt andet drøfte, om sprøjtemidlet desphenyl-chloridazon skal tilføjes på listen over de stoffer, vandværkerne skal teste for, når de skal sikre kvaliteten af drikkevandet.

- Det er vigtigt at slå fast, at der ikke er nogen sundhedsrisiko forbundet med fund i de koncentrationer, som der har været tale om her. Men nu indkalder vi vandpanelet, så vi sammen kan drøfte problemets omfang, og om stoffet skal på listen over stoffer, som vandværkerne skal teste for i drikkevandet, siger vicedirektør i Miljøstyrelsen Mads Leth-Petersen.

Listen over pesticidstoffer, som vandværkerne skal teste for, indeholder i dag 35 navngivne pesticider og nedbrydningsprodukter af pesticider. Vandpanelet mødes torsdag den 31. august.

Desphenyl-chloridazon er et nedbrydningsprodukt fra et sprøjtemiddel, der blev udfaset i Danmark i 1996. Inden da blev det brugt til blandt andet dyrkning af roer. 

Miljøstyrelsen har allerede først på sommeren iværksat en landsdækkende screening for desphenyl-chloridazon i grundvandet. Resultatet af den forventes i begyndelsen af 2018.

- Vi har et meget omfattende beskyttelses- og overvågningsprogram i Danmark. De fleste af de pesticider, vi kan spore i grundvandet i dag er forbudt at bruge og er derfor fortidens synder. Generelt finder vi færre og færre pesticider i vores grundvand – så det går den i rigtige retning, siger Mads Leth-Petersen.

 

Spørgsmål og svar om pesticider i drikkevand:

 

Er det farligt at drikke vand, der indeholder rester af desphenyl-chloridazon?

De aktuelle overskridelser af grænseværdierne udgør ikke en sundhedsrisiko for borgerne.

 

Men hvis grænseværdierne er overskredet – er det så ikke en sundhedsrisiko ved at drikke vandet?

Grænseværdierne er sat meget lavt, fordi vi i Danmark helst slet ikke vil have pesticidrester i drikkevandet. Så der er i forvejen en stor sikkerhedsmargen, der betyder, at der ikke er risiko ved drikkevandet i de koncentrationer, vi ser her.

 

Hvad skal man gøre, hvis ens vandværk er lukket på grund af fund af pesticider i drikkevandet?

Man skal lytte til de informationer og råd, vandværket og den lokale kommune giver til borgerne – og følge dem.

 

Hvem har ansvaret for, at drikkevandet i hanerne er sundt og rent?

Ansvaret for at sikre kvaliteten af drikkevandet ligger hos vandværkerne og vandforsyningsselskaberne. Kommunerne fører tilsyn med vandværkerne.

 

Hvad gør Miljøstyrelsen på baggrund af de nye fund af pesticider i drikkevand?

Miljøstyrelsen har allerede her i sommer iværksat en landsdækkende screening af stoffet i vores grundvandsovervågning som forventes afsluttet først i 2018. Og nu indkalder vi Drikkevandspanelet, så vi kan drøfte problemets omfang i drikkevandet, og om vandværkerne og vandforsyningerne skal begynde at teste for stoffet.

 

Hvor hurtigt kan listen med stoffer der skal testet for udvides?

Det kan ske allerede i efteråret.