Liste over invasive arter i EU får 12 nye medlemmer

04-08-2017
Natur

12 nye arter bliver nu føjet til EU’s liste over invasive arter, som kræver en fælles europæisk indsats. Syv af de nye arter på listen findes i Danmark. Blandt andet bliver der nu blæst til fælles europæisk angreb på Nilgås, mårhund og kæmpe-bjørneklo.

Mårhund er en af de invasive arter som findes i den danske natur og som EU's medlemslande nu i fællesskab vil bekæmpe.
Mårhund er efterhånden velkendt i Danmark og er en af de 12 nye arter på EU's liste

EU-medlemslandene er nu blevet enige om at udvide listen over invasive arter med yderligere 12 dyr og planter. Det sker for at mindske spredningen og styrke bekæmpelsen af de uønskede arter.

”Det betyder, at alle EU-medlemslande skal deltage i indsatsen imod  de invasive arter ved at overvåge udbredelsen, forhindre introduktion og spredning til andre medlemslande og så vidt muligt bekæmpe de allerede introducerede arter”, siger Josefine Møller, som er biolog i Miljøstyrelsen.

Ud af de 12 nye arter på listen, kan de syv findes i den danske natur. Det drejer sig om nilgåsen, kæmpe-silkeplante, smalbladet vandpest, kæmpe-bjørneklo, kæmpebalsamin, mårhund og bisamrotte.

De mest kendte er nok mårhunden og kæmpe-bjørneklo, som Danmark allerede gør en stor indsats for at holde nede. Mårhunden er et dyr, som skaber problemer for herboende arter, fordi den blandt andet lever af æg fra fuglereder og padder fra vandhuller, mens bjørneklo er en stor plante, som fortrænger den eksisterende flora.

Med de 12 nye medlemmer på listen er der nu i alt 49 invasive arter på EU’s liste, som alle oprindeligt stammer fra lande uden for EU.

Skulle man have et kæledyr, der står på EU-listen, kan man beholde dyret, til det dør. Det må dog ikke yngle, og man skal sikre sig, at dyret ikke slipper ud i naturen. Har man et af dyrene på listen, som man af en eller anden grund ikke længere kan have, har Miljøstyrelsen indgået aftaler med en række institutioner, som kan tage imod dyrene. Se listen over institutioner med håndteringsaftaler her.

Hvis du støder på en af de 49 arter på listen i den danske natur, vil Miljøstyrelsen gerne underrettes om det. Det kan du gøre her.

Læs mere om de 49 arter på EU-listen over invasive arter her.

Yderligere oplysninger:

Biolog i Miljøstyrelsen, Josefine Møller, tlf. 72 54 23 54, e-mail: