Invitation til information og dialog om legetøjsreglerne

09-08-2017
Kemikalier

Miljøstyrelsen inviterer sammen med Legebranchen til information og dialog om legetøjsreglerne. Her kan interessenter få opfrisket legetøjsreglerne og komme i dialog med myndighederne, branchen samt andre interessenter. Informationsdagen afholdes den 12. september 2017 hos Dansk Erhverv.

På dagen vil Miljøstyrelsen og Sikkerhedsstyrelsen give et kort oprids af reglerne for henholdsvis kemiske stoffer og anden sikkerhed ved legetøj. Herudover vil en virksomhed give en præsentation af, hvordan de sikrer sig, at det legetøj, de sælger, overholder reglerne, og det vil være muligt at gå i dialog med myndighederne om, hvordan de vurderer konkrete produkter.

Vigtigt at have dialog

For både Miljøstyrelsen, Sikkerhedsstyrelsen og Legebranchen er det vigtigt, at der er en god dialog mellem myndigheder og branche, da det er med til at sikre, at reglerne overholdes, og at vi undgår, at usikre produkter finder vej til forbrugerne.

Dagen giver os mulighed for at få en dialog på tværs af interessenterne og få en forståelse for hinanden. Herudover kan den også bidrage til, at vi i branchen kan inspirere hinanden til at blive endnu bedre,” siger Jon Vastrup fra TOP TOY A/S

Samtidig er dagen også en god mulighed for at netværke, udveksle viden og høre det sidste nye i forhold til kommende regulering.

”Det er utrolig vigtigt, at vi bevarer den gode dialog på tværs af branchen og med de regulerende myndigheder. Det kan godt være, at vi ikke altid er enige, men vi skal have forståelse for hinandens udgangspunkter. Det giver det bedste fundament for samarbejde og effektiv regelefterlevelse," siger sekretariatschef i Legebranchen Betina Schiønning

Informationsdagen afholdes i København den 12. september 2017. 

Tilmelding

Se mere om initiativet og tilmeld jer på nettet her: http://www.tilmeld.dk/legetoej2017