Forsøg med spildevand som ressource på Samsø

23-08-2017
Vandmiljø

Hvorfor bruge en masse energi på at fjerne næringsstoffer fra spildevand og bagefter bruge energi på at producere gødning? På Samsø undersøges lige nu to nye metoder til spildevandsrensning, så man kan bruge spildevandet til vanding og samtidig tilføre næring til planterne. Metoden kan være godt nyt til områder med mangel på vand.

Anlægget undersøger nye og energibesparende måder at behandle spildevand.
Anlægget undersøger nye og energibesparende måder at behandle spildevand.

Fjern de giftige stoffer fra spildevandet, og du har et næringsrigt materiale, som kan køres direkte ud på marken. Det er tanken bag et nyt projekt på Samsø, støttet af Miljøteknologisk Udviklings- og  DemonstrationsProgram (MUDP) under Miljøstyrelsen.

Projektet på Samsø gør, at man kan bruge spildevandet som næringsrig vanding til markerne, og samtidig slipper man for at skulle producere gødning. På den måde slipper man for at bruge store mængder energi på at fjerne kvælstof og fosfor fra spildevand, og på senere at fremstille næringsrig gødning til afgrøderne.

- I Danmark er vi ikke vant til at tænke på spildevand som en ressource. Det gælder om at tænke spildevand som noget, der kan udnyttes i en cirkulær bioøkonomi, siger Niels Mikkelsen fra Minor Change Group, som står bag projektet.

Indtil nu er det kun græs og andre ikke-spiselige afgrøder, som får det næringsrige spildevand, men på længere sigt kan det blive en proces, som kan bruges endnu bredere. Og det kan blive en teknologi, som kan anvendes uden for Samsø og Danmarks grænser.

- Der er vandmangel mange steder i verden, og det kan gøre den her idé til en god eksportmulighed, siger Niels Mikkelsen.

Ud over vanding med spildevand, testes også en anden metode til at oprense spildevand. Her tager man det organiske stof ud af spildevandet og bruger det direkte i en biogasreaktor.

- Begge processer er en ny tilgang til vandhåndtering i landdistrikter i forhold til hvordan man gør i dag. I kombination kan de blive krumtappen i en cirkulær bioøkonomi, hvor vand, næringsstoffer og kulstof cirkulerer i lukkede kredsløb, og vandhåndtering foregår i symbiose med lokal energi- og landbrugsproduktion, siger Niels Mikkelsen

 

Fakta:

- Projektet er et samarbejde mellem Samsø Spildevand, Minor Change Group, Teknologisk Institut, DTU og teknologivirksomhederne: Alfa Laval, AL2-Teknik, Air Liquide og CUSS (Tyskland).

- pilotanlæg på Samsø for fremtidens cirkulære vandrenseløsninger er støttet med 3 millioner af Miljøstyrelsens MUDP-puljen. MUDP står for Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram, som har til formål at fremme en miljøteknologisk indsats inden for områderne vand, afffald og luft.

- Projektet består af to dele: 

1) Vandingssymbiosen, hvor man bruger spildevandet på græsmarker. 

2) DOGAS, som er en direkte opkoncentrering af spildevand til biogasproduktion. Formålet her er at udtage det organiske stof fra spildevandet, så det kan omsættes i en biogasreaktor med meget kort opholdstid. Herefter kan slammet anvendes som jordforbedrende organisk gødning i landbruget, og vandet som næringsholdigt vandingsvand.