Effekt af skrabere på spaltegulve i kvægstalde

30-08-2017
Landbrug

Miljøstyrelsen justerer miljøeffekten af spalteskrabere på Miljøstyrelsens Teknologiliste.

Effekten på ammoniakreduktion i sengestalde med spalter (kanal og linespil) fastsættes til 33 % og i øvrige sengestalde med spalter til 26 %.

Tilpasningen af miljøeffekten skyldes, at den nominelle miljøeffekt af at skrabe spaltegulvet er uafhængig af, om der er linespil i gødningskanalen eller ej. I forbindelse med ibrugtagning af det nye it-ansøgningssystem husdyrgodkendelse.dk den 1. august 2017 har det desuden vist sig at være nødvendigt, at tilpasse miljøeffekten af skrabere på spaltegulve i kvægstalde, således at miljøeffekt og overholdelse af BAT-krav er det samme før og efter d. 1. august.

Spalteskrabere til kvægstalde er fortsat midlertidigt optaget på Teknologilisten indtil endelig dokumentation foreligger.

Kontakt

Kristoffer Jonassen, tlf. 4127 5647, e-mail: