Bioøkonomisk Panel relanceres

10-08-2017
Grøn virksomhed

Rødkløver til behandling af knogleskørhed – og insekter, som erstatter soja. Det er bare nogle få eksempler på, hvordan Danmark kan producere ny biomasse til bæredygtige produkter, og den slags skal der komme langt flere af. Derfor bliver det Nationale Bioøkonomipanel nu fornyet, og det skal komme med bud på, hvordan vi kan lave biomasse og få flere bæredygtige produkter ud af vores råvarer.

Rødkløver

Det Nationale Bioøkonomipanel kommer til at bestå af virksomheder, forskere og organisationer. I første omgang skal panelet se på nye værdikæder for proteiner. Her kan nogle anbefalinger være, hvordan tang, muslinger, græs og insekter kan erstatte nogle af de proteiner, vi typisk bruger i dag – og om nye måder, at bruge proteiner til forskellige produkter – blandt andet fødevareingredienser.

Europa har et kæmpe underskud af protein, og derfor er der et stort potentiale for Danmark i at blive bedre til at producere proteiner til blandt andet dyrefoder og fødevarer. Det Nationale Bioøkonomipanels opgave bliver nu at komme med konkrete anbefalinger til, hvordan Danmark bedst udnytter det store potentiale i produktion af biomasse.

Regeringens Advisory Board for cirkulær økonomi er d. 7. juni 2017 kommet med deres anbefalinger til regeringen. Heraf indgår 3 anbefalinger, der handler om at fremme bioøkonomi. Opgaven for det nye panel bliver at fastholde fokus på bioøkonomi og være med til at pege på de vækst- og eksportpotentialer, der samtidig kan medvirke til at løse en række miljø- og klimaudfordringer.

- Frem mod 2050 ventes efterspørgslen på kød at stige med næsten 73 procent, og det betyder kraftigt stigende efterspørgsel på protein og proteinfoder. Danske virksomheder er gode til at producere protein og gode til at bruge det til en lang række formål – herunder foder og produktion af fødevareingredienser. Ved at udnytte protein på nye måder kan vi være med til at løse globale udfordringer og samtidig skabe vækst og arbejdspladser i Danmark, siger formand for Det Nationale Bioøkonomipanel, Asbjørn Børsting, direktør for Dansk Korn & Foder (DAKOFO).

 

Paneldeltagerne er:
Formand Asbjørn Børsting, Direktør, DAKOFO
Uffe Jørgensen, Leder af Center for Cirkulær Bioøkonomi, AU
Bo Jellesmark Thorsen, Institutleder IFRO, KU
Ib Johannsen, Lektor Institut for Ingeniørvidenskab, AU
Anne Maria Hansen, Innovationsdirektør, Teknologisk Institut
Henrik Wenzel, Professor, SDU
Trine Aabo Andersen, Chef for Bioøkonomi, CAPNOVA
Charlotte Thy, Senior Sustainability Manager, Danish Crown
Michael Persson, Sekretariatsleder, DI Bioenergi
Claus Crone Fuglsang, Senior Vice President, Novozymes
Stine Leth Rasmussen, Afdelingschef, Dansk Energi
Lene Lange, Professor, DTU
Lars Visbech Sørensen, Direktør, Agro Business Park
Niels Henriksen, Senior Advisor, DONG Energy
Katherine Richardson, Professor, Københavns Universitet


Fakta om Det Nationale Bioøkonomipanel
• Det Nationale Bioøkonomipanel blev nedsat i 2013 og evalueret i 2016. Nu genstartes panelet med et styrket erhvervsfokus.
• Det tidligere panel bestod af 27 deltagere, mens det nye består af 15.
• Bioøkonomien handler om at bruge bæredygtig biomasse bedre og mere intelligent, herunder til helt nye formål i højværdiprodukter.
• Gennem bioraffinering kan biomasse konverteres til biologiske komponenter, der kan bygges op igen og derefter udnyttes til flere formål. Resultatet af bioraffinering er f.eks. sukker, lignin, metan, fedt og protein, som kan indgå i produktionen af medicin, fødevarer, foder, materialer og energi.
• Varer produceret af bæredygtig biomasse kan med tiden erstatte varer, som i dag er baseret på kul, olie og gas. Det vil samtidig stille Danmark bedre i takt med, at efterspørgslen efter fødevarer stiger.
• Det første tema, som panelet skal fokusere på, er ”nye proteinværdikæder”.


Yderligere oplysninger:
Chefkonsulent i Miljøstyrelsen, Lasse Juul-Olsen, tlf. +45 20 70 13 11, e-mail: