Bekendtgørelsesproces skudt i gang

08-08-2017

Miljøstyrelsen igangsætter nu proces vedr. bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer.

Da bekendtgørelsen skal miljøvurderes, høres berørte myndigheder nu forud for afgrænsning af miljørapportens indhold.

Høringen løber fra i dag den 8. august 2017 frem til den 22. august 2017. Miljørapporten, som udarbejdes på baggrund heraf samt udkast til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer, forventes sendt i 8 ugers høring i september 2017.

Materialet vedrørende denne og og tidligere bekendtgørelser kan findes på grundvandskortlægningens hjemmeside under Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressurcer.