Verdens mest brugte bromerede flammehæmmer skal testes for hormonforstyrrende effekter

05-04-2017
Kemikalier

Efter dansk forarbejde har EU pålagt industrien at teste den bromerede flammehæmmer tetrabromo bisphenol A, der mistænkes for at være hormonforstyrrende og særligt problematisk i miljøet. Stoffet bruges i en række forbrugerprodukter.

Den bromerede flammehæmmer tetrabromo bisphenol A (TBBPA) bruges i plastik i elektronikprodukter som computere, tv og mobiltelefoner, men findes også i mange andre plastprodukter fra legetøj til kuglepenne og plaststole. Den skal nu testes for hormonforstyrrende og miljøskadelige effekter, og det er en vigtig sejr, mener funktionsleder i Miljøstyrelsen Magnus Løfstedt.

- Det her stof er mistænkeligt på så mange måder, at der er global opmærksomhed omkring det. Lande som USA, Canada og Australien er alle i færd med at undersøge, om det er sikkert at anvende stoffet. Brugen af TBBPA er stadig ganske udbredt, og stoffet er i familie med det hormonforstyrrende Bisphenol A. Vi mener, at det potentielt kan udgøre en risiko for menneskers sundhed og for miljøet. Derfor er det vigtigt, at vi får det undersøgt til bunds, siger Magnus Løfstedt.

Frugten af dansk forarbejde

Samtidigt pålægges industrien at teste et andet stof, en såkaldt epoxy – dvs. en binder – ved navn EPDA, der bruges i bl.a. maling og byggematerialer.  Den skal nu testes for, om den kan give skader på arveanlæggene.

Hvis stofferne har de skadelige effekter, de mistænkes for, kan resultaterne bruges som grundlag for at regulere stofferne – for eksempel er der udsigt til et forbud mod EPDA i kemiske blandinger til forbrugere, hvis testen viser det er nødvendigt.

Begge EU-beslutninger kommer efter et større dansk forarbejde. De to stoffer er kommet under luppen som en del af det såkaldte LOUS-projekt (Listen Over Uønskede Stoffer), hvor en række stoffer, der er under mistanke for forskellige skadelige effekter, er blevet undersøgt nærmere i Danmark.

Da der ikke fandtes nok tilgængelige data til at kunne vurdere stoffernes  effekter, bad Danmark om at få testet stofferne, hvilket EU nu har vedtaget. Miljøstyrelsen har i LOUS-projektet indsamlet og kortlagt viden om 40 forskellige stoffer og stofgrupper fra 2012-2015.

Læs mere om bromerede flammehæmmere
Læs mere om epoxyen EPDA
Læs mere om LOUS projektet

Fakta: Sådan testes TBBPA

  • EU vedtager, at stoffet skal testes og bestemmer de specifikke test, der skal udføres. Det pålægges industrien i form af virksomheder, der har registreret import eller fremstilling af stoffet, at få udført testene.
  • Det foregår typisk ved, at industrien hyrer et laboratorium til at udføre testene. I dette tilfælde er det forsøg på padder, der skal gennemføres. Der skal også kigges på, hvor hurtigt to metabolitter af TBBPA nedbrydes i vandmiljøet.
  • Når resultaterne foreligger, vil EU tage stilling til, om der er behov for at ændre reglerne for brugen af det testede stof.

Yderligere oplysninger
AC-tekniker Emilie Marie Reiler, tlf. 72 54 42 49, email: