Stor partikeludledning fra levende lys

07-04-2017
Borger Luft Kemikalier

Ny rapport viser, at levende lys i hjemmet udleder store mængder partikler.

Undgå sodende lys med urolig flamme og sørg for udluftning efter afbrænding af levende lys. Det er de bedste råd, du får i dag, hvis du er glad for levende lys.

En ny rapport om levende lys fra Miljøstyrelsen har undersøgt forskellige typer stagelys for at se, om der var forskel i mængden af partikler, de udleder. Rapporten bekræfter, at levende lys i hjemmet afgiver store mængder partikler. Og at den største faktor for mængden af partikler er, om lyset soder. Om lyset er et stearin- eller paraffinlys har ikke så stor betydning.

Lys tændt hver dag vs. tre dage om ugen
Hvide stagelys udgør 90 % af det danske marked for stagelys og er derfor i fokus i rapporten. Her opstilledes to scenarier: et scenarie for den regelmæssige bruger, som har to lys tændt ved optimal forbrænding (dvs. uden at de soder) otte timer om dagen tre dage om ugen og et scenarie for en storforbruger, som har fire lys tændt otte timer om dagen hver dag.

Udledningen af partikler fra lysene blev målt under optimal forbrænding, det vil sige hvor lysende brænder med en rolig flamme. Sammenlignes resultaterne for de forskellige scenarier med WHO's anbefalede grænseværdi for partikler i udeluften, overholder de testede lys denne grænseværdi i begge scenarier – dog undtagen i ét tilfælde: for det lys, som udledte flest partikler, var grænseværdien overskredet ved beregning for storforbruger-scenariet.

Udledning af partikler fra sodende lys er ikke målt i denne undersøgelse. Udledningen af partikler fra sodende lys er dog målt i en anden undersøgelse   fundet i litteraturen. Denne undersøgelses målinger af to forskellige lys viser, at WHO’s grænseværdi for udeluft overskrides i begge de ovenfor opstillede scenarier. Det betaler sig altså at undgå sodende lys.

Hvor meget skader det sundheden?
Den største udledning af partikler, er fundet for et sodende lys og er 28 gange over WHO's grænseværdi for partikler i udeluften. Det er en måling, som er fundet i litteraturen. Man kan dog ikke direkte sammenligne partikler i udeluften med partiklerne fra levende lys i indeluften. Alligevel giver rapporten stof til eftertanke, mener biolog i Miljøstyrelsens kemikalieenhed, Grete Lottrup Lotus.

- Modsat mange partikler i udeluften ved vi desværre meget lidt om de sundhedsskadelige effekter fra levende lys, og man har ikke kunnet opstille grænseværdier for partikler i indeluften. De store mængder af fine partikler fra levende lys i hjemmene kan i sig selv virke bekymrende, men der er brug for mere viden om den kemiske sammensætning af disse partikler, før vi endeligt kan vurdere, om de har sundhedsskadelige effekter, siger hun.

I rapporten har man testet 32 forskellige hvide stagelys fra det danske marked af både stearin og paraffin og blandinger. Testen viser, at paraffinlys i gennemsnit kun udleder ca. halvt så mange partikler som stearinlys, men med stor variation og overlap mellem de to vokstyper.

Lavemissionslys på vej
4 ud af 10 danskere tænder dagligt eller næsten dagligt levende lys derhjemme. Også madlavning og andet påvirker partikelniveauet. Men levende lys tegner sig for over halvdelen af partikelforureningen i hjemmene.

På lovgivningssiden findes der ikke krav til partikeludledningen fra levende lys – kun begrænsninger i forhold til bly i levende lys. Dog findes der en vejledende standard, som de fleste lysproducenter overholder, som blandt andet sætter krav til, hvor meget et lys må sode.

Miljøstyrelsen har gennem Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) givet støtte til et projekt, hvor Teknologisk Institut sammen med lysproducenten ASP Holmblad arbejder på at udvikle en ny type levende lys med markant lavere partikeludledning. Projektet forventes færdigt i løbet af 2018.

> Se rapporten " Kortlægning og risikovurdering af partikel- og tungmetalemission fra levende lys "

> Se Miljøstyrelsens gode råd om levende lys