Skoleelever får flere stier i naturen

18-04-2017
Pressemeddelelse Friluftsliv

Som en del af den Naturpakke, som V, DF, LA og K står bag, bliver der nu givet midler til etablering af 46 nye stier i den danske natur frem mod 2020. 40 af dem er særlige stier af og for skolelever, som skaber bedre adgang til naturen.

PRESSEMEDDELELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREMINISTEREN 18.04.17

Gennem projektet Spor i Landskabet får danskerne adgang til 96 stier i den danske natur frem mod 2020. I Naturpakken er der afsat to mio. kroner ekstra til Spor i Landskabet, som gør private naturområder mere tilgængelig for danskerne. De 40 af stierne laves i et samarbejde mellem skoler, lokale landmænd, foreninger, forældre m.fl. og vil være med til at  gøre undervisningen mere levende og skabe bedre adgang til naturen.

Allerede i dag er der med initiativet Spor i Landskabet skabt over 1.053 kilometer på 192 forskellige naturskønne stier. Det svarer til turen fra Skagen i nord til Frankfurt i syd.     

- Skolespor er en fantastisk mulighed for at bringe undervisningen til eleverne ud i naturen og naturen ind i undervisningen. Ved at skabe flere stier åbner vi naturen op for danskerne og giver mulighed for nye områder, som tidligere var lukket land for offentligheden, siger miljø-og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Skolerne har vist stor interesse for at få flere skolespor, som er et initiativ under Spor i Landskabet. Stierne laves af skoleeleverne som led i skolens undervisning. I dag er der otte skolespor.

Miljøordfører Carsten Bach fra Liberal Alliance siger:

- Det var helt centralt for Liberal Alliance, at vi med Naturpakken fik skabt flere naturoplevelser til danskerne – og særligt danske børn, der selv er med til at lave stierne i naturen igennem marker, skove, enge og andre naturtyper. Derfor giver det heller ikke ekstra arbejde for jordejerne, der frivilligt lægger jord til stierne.

 - De 40 nye skolespor kan give eleverne nogle gode naturoplevelser. Samtidig kan de også være en vej til større indsigt for den enkelte elev, hvis stierne bliver brugt aktivt i forbindelse med eksempelvis biologi eller åben skole. Det er mit håb, så projektet både kan skabe fornyet adgang til naturen og samtidigt bruges aktivt i undervisningen, siger undervisningsminister Merete Riisager.

Bag Spor i Landskabet står Landbrug & Fødevarer, Landdistrikternes Fællesråd, KL, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Skovforening, Friluftsrådet, Danmarks Jægerforbund og Miljø-og Fødevareministeriet. Nordea-fonden støtter initiativet.

- Jeg er glad for, at vi med skolesporene kan være med til at vise børn og unge de mange naturoplevelser det åbne land kan byde på. De enkelte stiprojekter etableres af lokale ildsjæle i samarbejde med lodsejerne. Sporene skaber på den måde også livsglæde og styrker sammenholdet i lokalsamfund og landdistrikter, udtaler direktør for Landbrug & Fødevarer Karen Hækkerup.

Læs mere om skolespor her.

Læs mere om spor i landskabet her.

Fakta:

  • Spor i Landskabet blev igangsat i 1997 som et fælles projekt mellem landbruget og friluftsorganisationerne.  
  • Der er frem til i dag skabt 192 spor under initiativet Spor i Landskabet. De er tilsammen på i alt 1.053 kilometer.
  • Projektets budget er på 11 mio.kr. i perioden 2015-2019, heraf har Nordea-fonden ydet støtte på 6,4 mio.kr.
  • Med de ekstra to mio. kr. fra Naturpakken er forventningen, at der i den nævnte periode samlet set bliver etableret 96 spor– heraf en række nye skolespor.
  • Sporene bliver lavet på baggrund af frivillige aftaler med landmænd og andre lodsejere, som i samarbejde med lokale frivillige etablerer vandrestierne.
  • Skolespor er trampestier i tilknytning til skolerne, som fører ud i det åbne land.

Yderligere oplysninger:

Pressesekretær i Miljø- og Fødevareministeriet Malene Kristensen, tlf. 22 13 08 34, e-mail: