Sagsbehandlingstider for landmænd er kortere end nogensinde

26-04-2017
Landbrug

Kommunerne har på fire år mere end halveret sagsbehandlingstiden i sager om godkendelser til husdyrbrug. I sidste halvdel af 2016 tog det gennemsnitligt 4,9 måneder at få behandlet sin sag, mens gennemsnittet for hele året var på 5,1 måneder. Det er historisk lavt og et rigtig fornuftigt udgangspunkt inden ny husdyrregulering træder i kraft d. 1. august 2017.

Landmænd venter i kortere og kortere tid på at få lov til at udvide eller omlægge deres produktion, samtidige er sagsbehandlingstiden faldet og antallet af sager steget. Siden 2012 har Miljøstyrelsen sammen med de danske kommuner haft fokus på at nedbringe ventetiden.

- Vi har styrket vores hjælp og vejledning til kommunerne, og det elektroniske ansøgningssystem er blevet moderniseret og lettere at betjene. Miljøstyrelsen har i 2016 intensiveret dette arbejde som opfølgning på aftalen om Fødevare- og landbrugspakken. Det er glædeligt at denne indsats har båret frugt. Samtidig har kommunerne gjort en stor indsats for at komme i bund med sagsbunkerne. Det er alt sammen medvirkende til, at landmænd nu får en hurtigere sagsbehandling, fortæller Hans Peter Olsen, kontorchef i Miljøstyrelsen.

Vejen i førertrøjen

Når landmanden får sin sag hurtigere ekspederet, så kan han komme hurtigere i gang med sin udvidelse. Derfor sparer den hurtigere proces både tid og giver mulighed for hurtigere at skabe indtjening i landbruget.
Kommunen i førertrøjen er Vejen Kommuner, der er nede på 1,7 måned i gennemsnitlig sagsbehandlingstid.

- I Vejen Kommune holder vi tidligt i forløbet et møde med ansøger, hvor tidsplan og forventninger bliver afstemt. Her får vi afklaret mindre ændringer og tvivlsspørgsmål og understreget vigtigheden af, at der er tale om et samarbejde, siger fagkoordinator i Vejen Kommune Jes Holm Hansen og fortsætter:

- Vores sagsbehandlere har hver sin ekspertise og kan derfor selv løse de fleste spørgsmål, så tidsforbrug til intern høring undgås. Vi er bevidste om vores rolle som stor fødevarekommune, og derfor prioriterer vi husdyrsager og landbruget som primærerhverv højt. Derfor er de nødvendige ressourcer også til stede, og der er ikke væsentlig ventetid, inden behandlingen af en sag begyndes .

Læs hele statistikken for 2016 fordelt på kommuner her  og læs samlet opgørelse af sagsbehandlingstid for husdyrsager her .

Gennemsnitlig sagsbehandlingstid for miljøgodkendelser til husdyrbrug (§11 og §12) 2012-15:

Årstal

2012

2013

2014

2015

2016

 

Antal  Mdr.

Antal

 Mdr.

Antal

 Mdr.

Antal

 Mdr.

Antal

 Mdr.

Hele Landet

709

10,1

747

7,9

812

6,6

836

5,9

857

5,1