Rapport: Det store madspild sker hos forbrugerne

07-04-2017
Affald

Forbrugerne står for klart det største madspild i Danmark. Samtidig gør det en større forskel her end i andre sektorer at undgå 1 kg madspild, viser ny rapport.

Hvis du som forbruger undgår 1 kg madspild hjemme i husholdningen, er det næsten dobbelt så godt for klimaet, som hvis supermarkedet forhindrer 1 kg madspild i detailhandelen.  Det viser en ny rapport fra Miljøstyrelsen om at forebygge madspild i Danmark.

Grunden til forskellen er, at madspild i husholdningerne er forbundet med et energiforbrug til madlavning og køling, som kommer oven i den miljøpåvirkning, der er til produktion af maden som f.eks. dyrkning af jorden.

Samtidig er de private husholdninger den sektor, som står for den største andel af det samlede danske madspild på ca. 715.000 tons årligt – nemlig 36 % (260.000 ton). På andenpladsen ligger detailhandelen med 23 % (163.000 ton).

Hvis vi helt undgik madspild i alle sektorer i Danmark, ville det ifølge rapporten spare over 2 millioner ton drivhusgasser (CO2-ækvivalenter) om året svarende til 3,8 % af Danmarks samlede udledning i 2014.

Ud over klimapåvirkning skaber verdens fødevareproduktion en række andre miljøproblemer i form af udpint jord, skovrydning, udbredelsen af sprøjtemidler mv. 

Læs rapporten "Food waste prevention in Denmark - Identification of hotspots and potentials with Life Cycle Assessment"

 

Fakta: Fordelingen af madspild i Danmark på sektorer (ton pr. år)

  1. Husholdningerne – 260.000
  2. Detailhandelsen – 163.000
  3. Processindustri – 133.000
  4. Primær produktion – 100.000
  5. Restaurationsbranchen – 60.000