Nye vandråd går i gang med små vandløb

20-04-2017
Vandmiljø

Der nedsættes nu 23 vandråd, som tager hul på den første af de opgaver, som kommuner og vandråd skal varetage i 2017. Vandrådene skal rådgive kommuner i deres arbejde med at tjekke om de mindre vandløb med oplande under 10 km2 skal være med i vandområdeplanerne.

Initiativet er en udløber af Fødevare-og landbrugspakken fra december 2015, hvor det blev besluttet at opdatere kriterierne for hvilke vandløb, der skal indgå i vandområdeplanerne.

Grønne organisationer, sportsfiskere og landboforeninger er nogle af de interessenter, som nu sætter sig sammen i de nye vandråd. De skal bruge deres lokale viden om forholdene i de mindre vandløb, som løber gennem det danske landskab. F.eks. kan de have vigtig viden om faldforhold i vandløb, eller om vandløbene bugter sig, som vil være afgørende for Miljø-og fødevareministeriets afgrænsning af vandløb. Det bliver kommunerne, som på baggrund af vandrådenes arbejde, skal melde ind, hvordan de mindre vandløb lever op til de opdaterede kriterier.

I forbindelse med nedsættelse af vandrådene har Miljøstyrelsen i dag sendt en såkaldt vandrådspakke til de kommuner, som er sekretariat for vandrådene. Den indeholder bl.a. vejledninger til håndtering af vandrådsopgaven, beskrivelse af de politisk vedtagne kriterier og et It-værktøj til indberetning til Miljøstyrelsen.

Pakken forventes opdateret inden sommer med vandrådenes næste opgave, som handler om  udpegning af kunstigt og stærkt modificerede vandløb samt yderligere informationer om muligheden for at kommentere på videreførte indsatser fra første vandplanperiode.

Opgaverne skal være afsluttet i løbet af 2017.

Materialet, inkl. de opdaterede kriterier, den politiske aftale og overblik over sekretariatskommuner, kan ses her:

vandråd 2017