Nye jagttider i høring

26-04-2017
Natur

Ændring af jagttider for kronvildt og lokale udvidelser af jagttiden for dåvildt.

Kronhjort og hind i Hjardemål Klitplantage. Foto: Colourbox.

Miljø- og fødevareministeren besluttede i december 2016 en ny model for kronvildtforvaltning med det mål blandt andet at undgå skader på markafgrøder forårsaget af kronvildtet og for at sikre en bedre køns- og aldersfordeling i kronvildtbestanden.

Målene afspejles i udkastet til en ny bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v., som Miljøstyrelsen sender i høring i dag.

De generelle, nationale jagttider på kronvildt deles i udkastet til bekendtgørelsen som noget nyt op i fire grupper.  Jagttiden for spidshjorte (unge hanner) følger den hidtidige generelle jagttid for hjorte. Jagttiden for hinder (kronvildt af hunkøn) følger den hidtidige gennerelle jagttid for hinder og kalve. Jagttiden på kalve forlænges, mens den generelle jagttid på hjorte, der er større end spidshjorte, indskrænkes.

Der foreslås desuden fastlagt lokale jagttider, som fremgår af udkastet til bekendtgørelsen.

For at opnå ny viden lægges der enkelte steder op til at gøre jagt før solopgang og efter solnedgang efter kronvildt muligt for at reducere skader på mark og skov.

Da man lokalt oplever, at dåvildtbestanden i flere områder begynder at give problemer med skader på mark og i skov, har Vildtforvaltningsrådet indstillet lokale udvidelser af jagttiden for då, dåkalv og dåspidshjort, som fremgår af udkastet til bekendtgørelsen.

Bekendtgørelsen om nye jagttider er i høring i fire uger til den 24. maj 2017.

Se høringsmaterialet på Høringsportalen