Ny viden om indsamling af glasaffald

19-04-2017
Affald

En ny rapport har set på fordele og ulemper ved at medtage glas som kildeopdelt fraktion til automatisk sortering. Projektet har haft til formål at kortlægge og vurdere de tekniske, økonomiske, arbejdsmiljømæssige og kvalitetsmæssige udfordringer ved at medtage glas til sortering i en kildeopdelt fraktion.

Den opnåede viden fra rapporten kan anvendes ved fremtidige beslutninger om valg af indsamlingssystemer for genanvendelige materialer i kommunerne. I rapporten er der blandt andet set på muligheder og udfordringer i at lade glasaffald indgå i en kildeopdelt fraktion, samt forskelle i mængderne der går til henholdsvis genbrug og genanvendelse når glas indsamles ved hente- og bringeordning.

Se den fulde rapport  her