Ny vejledning til klassificering af farligt affald

06-04-2017
Affald

Miljøstyrelsen udgiver nu en vejledning, der skal hjælpe kommuner og virksomheder med at klassificere affald som farligt eller ikke-farligt affald.

Hvornår er affald farligt? Det er vigtigt at kunne skelne, så man ikke for eksempel kommer til at genanvende affald, der er sundhedsskadeligt, i nye produkter. Farligt affald skal ofte håndteres anderledes end ikke-farligt affald og følger også andre procedurer ved transport af affaldet på tværs af landegrænser.

Miljøstyrelsen udgiver nu en ny vejledning (”Vejledning i klassificering af farligt affald”) til brug for kommuner og virksomheder, der skal klassificere affald som farligt eller ikke-farligt. Dermed er Miljøstyrelsens gamle vejledning fra 2002 (”Vejledning om farligt affald”) ikke længere gældende.

Den nye vejledning gælder de nye regler for klassificering af farligt affald, der trådte i kraft 1. juni 2015. Den er opbygget i seks trin, og det afhænger af den konkrete situation, om alle seks trin skal gennemgås. En række eksempler viser, hvordan sekstrins-modellen anvendes.

Udover sekstrins-modellen og en uddybning af de vigtigste begreber og principper indeholder vejledningen en række hjælpeværktøjer og en beskrivelse af, hvad der er vigtigt at være opmærksom på ved prøvetagning af affald.

Se den nye vejledning