Miljøledelse er ikke lig med færre påtaler fra myndighederne

26-04-2017
Industri

Virksomheder, som arbejder med miljøledelse, er ikke nødvendigvis bedre til at overholde miljøreglerne end virksomheder, som ikke har miljøledelse. Det er konklusionen i en ny rapport fra Miljøstyrelsen

I en ny rapport har Miljøstyrelsen undersøgt sammenhængen mellem miljøledelse og antallet af såkaldte håndhævelser (påtaler), som virksomheder modtager fra tilsynsmyndighederne, hvis miljøreglerne ikke bliver fulgt.

Læs rapporten

Undersøgelsen bygger på data fra 12.550 virksomheder fordelt på 52 kommuner, og analysen viser, at de virksomheder, som arbejder med miljøledelse ikke nødvendigvis er dem, som får færrest påtaler. Billedet er mere nuanceret. F.eks. er der stor forskel fra branche til branche. For kemikalievirksomheder gælder f.eks., at miljøledelse synes at give færre påtaler, men især for affaldsbranchen (den største gruppe virksomheder i undersøgelsen) gælder den omvendte situation, nemlig at affaldsvirksomheder, som arbejder med miljøledelse faktisk får flere påtaler end virksomheder, som ikke gør. Hvad den bagvedliggende årsag til dette er, er ikke afdækket, men det kan skyldes, at affaldsbranchen er mere kompleks end andre.

Det fremgår af rapporten, at de største og mest komplekse virksomheder også er dem, der modtager flest påtaler, samt at antallet af tilsyn også har betydning.

Undersøgelsen har inkluderet 31 dybdegående interviews med myndigheder, virksomheder og auditører, der kontrollerer virksomhedernes miljøledelse. De interviewede personer fremhæver, at miljøtilsyn kan give værdi for virksomhederne, og nogle virksomheder opfatter miljøtilsyn som en form for blåstempling fra myndighedernes side.

Miljøledelse betaler sig

Selvom miljøledelse ikke nødvendigvis fører til færre påtaler, skaber miljøledelse værdi på en lang række andre parametre. En anden undersøgelse fra Miljøstyrelsen viser, at virksomheder opnår både et bedre image, økonomiske og forretningsmæssige fordele, og ikke mindst er de med til at styrke grøn omstilling til gavn for miljøet, når de arbejder med miljøledelse.