Kemikalier med gammel faremærkning skal ud af handelen fra 1. juni 2017

28-04-2017
Kemikalier

Fra den 1. juni 2017 er det helt slut med at sælge kemikalier med de gamle orange faresymboler. Forhandlere, der stadig ligger inde med kemikalier med gammel faremærkning, skal derfor sørge for at få skiftet de gamle etiketter ud med nye eller trække produkterne tilbage fra markedet.

Siden 1. juni 2015 har alle leverandører af klassificerede og faremærkede kemikalier skulle klassificere og mærke i overensstemmelse med CLP forordningens regler. Kemikalier, der allerede var på markedet før den 1. juni 2015 med gammel faremærkning, har dog måtte sælges i forhandlerleddet frem til 1. juni i år. Denne to-årige overgangsperiode har gjort det muligt at få solgt ud af større partier og restlagre af kemikalier med gammel faremærkning.

Fra 1. juni 2017 er det ulovligt at sælge produkter med gammel faremærkning. Miljøstyrelsen opfordrer derfor forhandlere, der stadig ligger inde med kemikalier med gammel faremærkning, til at få skiftet de gamle etiketter ud med nye eller trække produkterne tilbage fra markedet.

Kemikalieagenturet (ECHA) lancerer den 28/4 en hjemmeside med mere information til forhandlere: https://echa.europa.eu/clp-2017 .