Indberetning af PRTR-data for 2016

06-04-2017
Industri

Husk at indberette PRTR-data for kalenderåret 2016 senest den 15. april 2017.

Ifølge PRTR-bekendtgørelsen (Bekendtgørelse om et register over udledning og overførsel af forurenende stoffer), skal PRTR-data indberettes til tilsynsmyndigheden senest den 15. april efter det foregående kalenderårs afslutning.

Virksomheder, der tidligere har indberettet grønt regnskab med forskudt regnskabsperiode, skal også indberette senest den 15. april, da der ikke længere er mulighed for at indberette med forskudt regnskabsperiode.  Hvis data ikke kan opgøres pr. kalenderår, skal værdien noteres som estimeret eller kalkuleret i stedet for målt (dette gøres under Metode for hvert enkelt stof i indberetningssystemet).

Indberetning af data

Indberetningen af PRTR-data foregår som tidligere via Virk.dk.  Hvis der skal laves ændringer i virksomhedens stamoplysninger, skal dette gøres inden PRTR-data indtastes.

Tilsynsmyndighedens rolle

Når tilsynsmyndigheden har modtaget en PRTR-indberetning, skal den indenfor 4 uger sende en udtalelse. Hvis myndigheden ingen bemærkninger har til indberetningen, vil myndigheden afslutte indberetningen. Hvis myndigheden derimod har bemærkninger til indberetningen, sendes indberetningen tilbage til virksomheden, der tilføjer og/eller retter data. Indberetningen sendes derefter på ny til myndigheden.

De indberettede tal sendes automatisk til Miljøstyrelsen og kan ses på www.miljøoplysninger.dk.

Hvordan får jeg mere at vide?

Du kan læse mere om indberetning af PRTR-data på  Miljøstyrelsens hjemmeside.

Kontakt

Hans Erling Jensen: mail:  eller tlf. nr. 72 54 43 47