Hjælp til fortolkning af godkendelsesbekendtgørelsens listepunkter

19-04-2017
Industri

Kommende vejledningsmateriale skal skabe større klarhed over hvilke aktiviteter, som er omfattet af hvilke listepunkter, ved ansøgning og behandling af ansøgning om miljøgodkendelse.

Miljøstyrelsen har i samarbejde med KL nedsat en arbejdsgruppe, der skal udarbejde fortolkningsbidrag til de listepunkter på godkendelsesbekendtgørelsen, som typisk giver anledning til spørgsmål og tvivl. 

Formålet er at skabe større klarhed over hvad disse listepunkter omfatter, og hvilke aktiviteter som er godkendelsespligtige.

Vejledning for både virksomheder og myndigheder

Vejledningsmaterialet skal være tilgængeligt på Miljøstyrelsens hjemmeside og med link fra Byg & Miljø, og skal bl.a. beskrive, hvilke processer de udvalgte listepunkter typisk omfatter og ikke omfatter, om der er bagatel- eller kapacitetsgrænser for listepunktet, samt referencer til beslægtede listepunkter eller anden regulering, f.eks. via branchebekendtgørelse mv.

Relevante listepunkter

Arbejdsgruppen har indledningsvist udpeget en række listepunkter, hvor der vurderes at være behov for nærmere fortolkningsbidrag. Det drejer sig om listepunkterne A203, D201, D202, D211, E207, G201, H201, H202, J205, K203, K206, K209 og K212.

Ønsker input fra kommunale miljøsagsbehandlere

Arbejdsgruppen ønsker at fokusere på de listepunkter, som giver anledning til spørgsmål og tvivl hos kommunerne. Vi vil derfor gerne høre, hvilke listepunkter du synes der bør vejledes nærmere om, og om du har anbefalinger til fortolkningsbidrag, som arbejdsgruppen kan inddrage i det videre arbejde.

Hvis du mener, at arbejdsgruppen skal behandle et særligt listepunkt eller har kommentarer som nævnt ovenfor, så skriv til Jakob Müller ( ) fra Miljøstyrelsen Erhverv. Du bedes sende dit forslag senest 1. maj 2017.

Du bedes i din mail kort uddybe, hvorfor du mener at listepunktet er relevant, og om der er særlige forhold, som bør beskrives.

Kontakt

Jakob Müller, tlf. 72 54 42 41, e-mail: