Veteranbiler kan slippe for partikelfilter til studenterkørsel

28-04-2017
Luft

Miljøstyrelsen giver mulighed for dispensation fra partikelfilterkravet til veterankøretøjer til studenterkørsel i 2017.

Pr. 1. januar 2017 blev reglerne i synsvejledningen præciseret for erhvervsrettet kørsel, herunder studenterkørsel. Det fremgår af den nye synsvejledning, at køretøjer registreret til veteranbilskørsel ikke kan godkendes til studenterkørsel ved syn.

Dette har overrasket mange vognmænd, som allerede har indgået aftale med studenter om studenterkørsel. For at kunne gennemføre studenterkørsel vil vognmændene skulle lade sig omregistrere, og dermed skal køretøjerne overholde reglerne om partikelfilter i miljøzonerne i Aalborg, Frederiksberg,
København, Odense og Århus. For mange vognmænd er det en stor og uventet udgift at påmontere partikelfilter. Miljøstyrelsen har som følge heraf modtaget et stort antal ansøgninger om dispensation fra partikelfilterkravet til studenterkørsel denne sommer.

Der er efter Miljøstyrelsens vurdering opstået en særlig situation i 2017. Følgende forhold taler derfor for dispensation: hensynet til de studenter, som har indgået aftale om kørsel i 2017, hensynet til en hurtig afklaring og ensartet sagsbehandling, og at en dispensation vil være af underordnet betydning i forhold til miljø og sundhed.

Miljøstyrelsen har på baggrund af ovenstående samlet vurderet, at der er tale om et særligt tilfælde, og at der kan gives en generel dispensationsadgang til studenterkørsel for veteranbillastbiler i 2017, hvis følgende vilkår er opfyldt:

  • Køretøjers første indregistrering er sket før 1. juli 1982
  • Køretøjet skal være synet til studenterkørsel, jf. Færdselsstyrelsens regler herom
  • Køretøjet benyttes til studenterkørsel

Dispensationer kan kun gælde i perioden 16. juni til 9. juli 2017.
For at dokumentere ovenstående krav skal en ansøgning om dispensation indeholde følgende:

  • Ansøgning om dispensation fra partikelfilterkravet ( kan hentes her )
  • Registreringsattest for hvert enkelt køretøj
  • Gyldig synsattest til studenterkørsel for hvert enkelt køretøj

Ansøgningen skal indeholde oplysning om hvilke dage, der er behov for dispensation fra partikelkravet, f.eks. 22.-24. juni 2017 og hvilken miljøzone dispensation fra partikelfilterkravet skal gælde for, f.eks. København og Frederiksberg.

Miljøstyrelsen skal understrege, at dispensationer kun gives ekstraordinært i 2017, bl.a. af hensyn til at sikre lige konkurrence med de vognmænd, som allerede har investeret i partikelfilter.

Vognmænd, der allerede har søgt dispensation, vil blive kontaktet af Miljøstyrelsen, såfremt der mangler dokumentation i forhold til ovenstående krav.

Yderligere oplysninger:
Lars Hald, AC-fuldmægtig, tlf. 72 54 41 96, e-mail: Obfuscated Email