Danmarks Arealinformation er nu opdateret

07-04-2017

Miljøstyrelsen kan informere om, at opdateringen af Danmarks Arealinformation med områdeudpegningerne fra Bekendtgørelse nr. 246 af 15.03.2017 om udpegning af drikkevandsressourcer nu er afsluttet.