Danmark går fri af NOx-kritik

05-04-2017
Luft

En undersøgelseskomite i EU har set på, hvordan medlemslandene har håndteret dieselgate. EU Kommissionen og en række medlemsstater får skarp kritik, mens Danmark roses for at have gjort opmærksom på problemet.

Som opfølgning på dieselskandalen, som siden 2015 har afsløret, at millioner af personbiler har fået ulovlig snydesoftware installeret, nedsatte Europa Parlamentet i december 2015 en undersøgelseskomite - Udvalg om Emissioner i Bilindustrien (EMIS). Komiteen skulle undersøge påstande om overtrædelser, uordenlig embedsførelse og forsømmelser i forbindelse med emissionsudledninger i bilsektoren.

Komiteens rapport og anbefalinger blev vedtaget i Europa Parlamentet i går den 4. april 2017. Rapporten kritiserer Kommissionen og medlemslandene for bl.a. at have reageret for langsomt og for at have været for langsomme om at gennemføre ny lovgivning.

Danmark bliver generelt nævnt som et medlemsland, som undtages for kritik. Rapporten beskriver, at Danmark på ministerniveau allerede i 2013 gjorde opmærksom på problemet. Desuden er Danmark sammen med 5 andre EU-lande undtaget fra kritikken af, at medlemsstaterne burde have deltaget aktivt i tilblivelsen af nye testprocedurer, som i højere grad reflekterer NOx-udledninger ved faktisk kørsel.

Rapporten indeholder derudover 51 anbefalinger til Kommissionen og medlemslandene, som overordnet bl.a. går på at sikre større ekspertise på området i Kommissionen, og at de samlede ”Real Driving Emission” reguleringspakker bliver implementeret snarest.

Der er i øjeblikket tilbagekaldt ca. 90.000 danske Volkswagen dieselbiler, som skal opgraderes, fordi de fra fabrikantens side er blevet udstyret med snydesoftware.

FAKTA: