Varmt og stille sensommervejr gav udbredt iltsvind

30-09-2016

Iltsvindet i de danske farvande og fjorde er tiltaget som følge af varmt sensommervejr.

Havliv. Brunalger trives bedst i iltholdigt vand. Foto: Scanpix/Svend Erik Jørgensen.

Høje temperaturer og ingen blæst har resulteret i iltsvind i flere danske fjorde og farvande.

Resultaterne fremgår af årets anden iltsvindsrapport fra DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet. Rapporten konkluderer, at iltsvindet i de danske farvande er tiltaget i både styrke og udbredelse. Iltsvindsrapporten baserer sig på målinger af iltforholdene i danske fjorde og farvande, der udføres af Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, SVANA.

-Vi betaler nu prisen for at kunne nyde tårnhøje temperaturer her i sensommeren, hvor sommeren for alvor kom til landet. Kombineret med meget lidt vind, er det opskriften på et øget iltsvind i vores fjorde og indre farvande, da ilten så ikke når ned til havbunden. Det kan ende med fiskedød, som vi har set det i Haderslev Fjord de seneste dage, og som vi før har oplevet det i både Mariager Fjord og dele af Limfjorden, siger kontorchef Harley Bundgaard Madsen.

Sidst i september måned viste målinger, at der var udbredt iltsvind i alle åbne farvande omkring Fyn (undtagen Langelandssund), i flere områder af Limfjorden som for eksempel Skive Fjord og Halkær Bredning, i Mariager Fjord, syd for Lolland og øst for Bornholm.

Udbredt iltsvind flere steder

Særligt farvandet omkring Fyn er hårdt ramt af iltsvind og i store områder i Det Sydfynske Øhav, Sydlige Lillebælt samt Flensborg Fjord og Haderslev Fjord er der udviklet kraftigt iltsvind. I Haderslev Fjord er der konstateret fiskedød.

-Iltsvind er aldrig rart, for det kan medføre fiskedød, og det kan se voldsomt ud. Det, vi har brug for, er koldere temperaturer og et rigtig godt blæsevejr, for det vil ruske godt op i vandet, så der kommer cirkulation og nyt vand ind i fjordene, siger Harley Bundgaard Madsen.

Iltsvind er et naturligt fænomen – særligt på meget dybt hav – men iltsvind bliver forstærket, når der tilføres næringsstoffer fra spildevandsudledning, atmosfæren og landbruget til vandmiljøet. Derudover har også klimaforandringer og lokale klimaforhold betydning for iltforholdene i vandmiljøet.

Iltsvindsrapporterne udgives hvert år i slutningen af august, september, oktober og november.

Læs iltsvindsrapporten for august/september 2016 

Læs mere om iltsvind på svana.dk

Læs artiklen "Sommerblæst gav mindre iltsvind" om iltsvind i juli og august måned

Iltsvind. Når temperaturen i vandet stiger, og det er vindstille, så er der mindre udskiftning af vand i eksempelvis fjorde og lavtvandede havområder, og så stiger risikoen for iltsvind. Arkivbillede: Peter Bondo Christensen, Aarhus Universitet.