SVANA får 100 nye huller i jorden

21-09-2016
NOVANA

Det kræver huller i jorden at overvåge grundvandet. SVANA borer og borer for tiden.

SVANA borehuller
Borehuller. Oversigt over eksisterende og nye borehuller. Foto: SVANA.

Boremaskinerne har travlt i disse dage. For Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA) har bestilt 100 nye huller i jorden, der skal være klar i år.

De nye huller betyder, at det landsdækkende netværk af borehuller, der bruges til at overvåge det danske grundvand, bliver mere finmasket og lever op til EU’s vandrammedirektiv. Der findes allerede 1100 huller, hvorfra SVANA henter data om grundvandets tilstand og udvikling her og nu. Hullerne er fordelt i hele landet.

Borearbejdet er afsluttet i Sønderjylland og Midtjylland og igangsat på Fyn. Derefter vil der blive boret i Østjylland, Nordjylland og på Bornholm, og sidst på året gælder det Sjælland.

Borearbejdet foregår ofte på privatejede arealer, så der er tæt dialog med de berørte lodsejere.

-Det er vigtigt for os, at lodsejerne bliver grundig informeret, så kan de overveje, hvor på deres ejendom de ønsker boringen. De gør os en stor tjeneste, for de lægger ikke kun jord til boringen, de vil også i mange år få besøg af SVANA, når vi skal tage vandprøver og se om alt er, som det bør være. Generelt møder vi stor velvilje hos lodsejere og også hos kommunerne, der skal give tilladelse til at vi kan bore, siger kontorchef Birthe Jordt, SVANA i Nordjylland.

Hvert hul leder ned til grundvandet, hvorfra der tages prøver til analyse på laboratorier. Udover kvalitet og tilstand måles også dybden til grundvandsstanden, så man beregne, om grundvandet bliver påvirket af ændringer i nedbøren.

Hullerne er mellem 10 og 100 meter dybe, afhængig af hvor langt der er ned til grundvandet. Borearbejdet udføres af specialuddannede entreprenører og under tilsyn af specialister fra rådgivende ingeniørfirmaer, der er med til at vurdere, hvor grundvandet er. 

Se oversigt over eksisterende og nye boringer i stort format

Læs mere om grundvandsovervågningen