Sprøjteførere skal registreres i nyt IT-system kaldet MAB

21-09-2016
Borger

Alle brugere og købere af sprøjtemidler skal autoriseres digitalt i løbet af de næste fire år. MAB – Miljøstyrelsens Autorisations-system til brug af Bekæmpelsesmidler - er nu åbent. Hvis man ikke autoriserer sig nu, skal man underskrive en tro- og love erklæring for at købe og bruge professionelle sprøjtemidler.

Kravet om autorisation stammer fra EU-regler, som betyder, at der kun må sælges sprøjtemidler til personer med et uddannelses-certifikat. Med certifikatet dokumenterer brugerne, at de har den nødvendige viden om sikker og korrekt brug af sprøjtemidler og viden om risikoen for miljø- og sundhed ved forkert brug af midlerne.

Frem for at stille krav om at fremvise sprøjtecertifikat ved hvert køb af sprøjtemidler har Danmark valgt at opfylde EU kravet ved at indføre en autorisationsordning baseret på sprøjtecertifikatet. Har man allerede et sprøjtecertifikat/sprøjtebevis og evt. opdateringskursus, kan man blive autoriseret.

Den første autorisation er gratis, og autorisationen gælder i 4 år. Forhandlere af professionelle sprøjtemidler skal fra 1. juli 2020 kontrollere, om deres kunder har autorisation. Indtil da kan en underskrevet tro- og love erklæring gælde som dokumentation. Den skal ikke fremvises ved køb sprøjtemidler, men skal opbevares i virksomheden.

Det er nemt at autorisere sig i MAB

Brugen af MAB indfases over fire år frem til 1. juli 2020. Det er frivilligt, om man vælger at autorisere sig i MAB nu, eller om man vil vente, til man skal på sprøjtecertifikat-opdateringskursus næste gang. Da vil det være muligt at autorisere sig i forbindelse med kurset eller umiddelbart efter. 

Det er enkelt at få sin autorisation via IT systemet, som gør brug af personlig Nem-ID. Den første autorisation er gratis. Man får sit personlige autorisationsnummer sendt til sin e-boks. Nummeret kan knyttes til arbejdsgiverens CVR-nummer, så det letter køb på firmakonto.

Hvis man venter med at autorisere sig, skal man i stedet underskrive og opbevare en tro-og-love-erklæring om, at man har den nødvendige uddannelse.

Både informationer om reglerne, om MAB samt link til tro og love erklæring kan hentes på Miljøstyrelsens hjemmeside. Tro- og love erklæringen skal kunne fremvises ved kontrol. 

Faktaark og ny hjemmeside forklarer de nye regler

Miljøstyrelsen har lavet en ny hjemmeside, der forklarer om de nye regler og hvor du kan finde korte og præcise faktaark om autorisationsordningen. Du kan også gå direkte til MAB via disse hjemmesider.

  • Hjemmesiden der retter sig mod dig, der køber og bruger sprøjtemidler kan du finde ved at klikke her
  • Hjemmesiden, der retter sig mod dig, der sælger sprøjtemidler kan du finde ved at klikke her 
  • Se skema, der giver oversigt over de forskellige typer af autorisationer
  • Se her tro og love erklæring som kan printes og underskrives.  

Kontaktoplysninger om de nye regler og autorisationsordningen:

Miljøstyrelsen, tlf.: 70 12 02 11, E-mail: