Spildevand kan blive ny energikilde

20-09-2016

Der er krudt i spildevandet, og det er vandsektoren i gang med at omdanne til ren energi og dyrebare råstoffer.

VandTek. Danske vandværker og renseanlæg eksporteres til hele verden. Foto: Colourbox.

I dag åbner den vandteknologiske messe VandTek 2016 i København, og det er miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen, der klipper båndet. Han vil blandt andet tale om de spændende muligheder, som den ny rapport, ”En plan for en energiproducerende vandsektor”, udarbejdet af det rådgivende ingeniørfirma NIRAS, handler om:

- Det vil være teknisk muligt at gøre de danske spildevandsanlæg til energiproducenter. De renser allerede vores spildevand med et stadig lavere energiforbrug, men det varer ikke længe, før de faktisk kan producere energi og råstoffer – ved at gøre beskidt vand rent, udtaler miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Rapporten viser, at de danske spildevandsanlæg er blevet stadig bedre til at spare på energien og udnytte ressourcerne i spildevandet. I de seneste fem år har selskaberne fordoblet deres produktion af energi i form af biogas med mere, og flere anlæg arbejder på at udvinde fosfor, plast og andre værdifulde ressourcer fra spildevandet.

- Det er et fantastisk eventyr, som vi er vidne til. Hvis et spildevandsanlæg kan producere energi baseret på noget, vi har i overflod, nemlig spildevand, så er det et kæmpe skridt for både forbrugerne, miljøet og erhvervslivet. Vi kan over tid skabe arbejdspladser ikke mindst ved at eksportere disse løsninger, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Danske virksomheder kan lære af hinanden

Rapporten viser, at den danske spildevandsvandsektor udover at have fordoblet energiproduktionen de seneste fem år samtidig har reduceret bruttoenergiforbruget med syv procent. Rapporten fremlægger fire eksempler på danske forsyninger, der allerede nu producerer mere energi, end de bruger; Aalborg Kloak, Billund BioRefinery, BIOFOS i København og Marselisborg spildevandsanlæg under Århus Vand.

Miljø- og fødevareministeren opfordrer andre spildevandsselskaber til at lære af de bedste:

- Hele den danske vandsektor bør stræbe mod at producere mere energi, end de forbruger. Jeg håber derfor, at vandselskaberne vil lære af hinanden, så flere og flere med økonomisk fornuftige investeringer kan omstille sig til at blive nettoenergiproducerende. Det vil give billigere vand til forbrugerne og bedre udnyttelse af vores sparsomme ressourcer.

Læs rapporten 'Eksport af dansk vandteknologi - Brachens syn på muligheder og barrierer'