Nyt stenrev ved Gilleleje nærmer sig

08-09-2016

Gribskov Kommune fik i dag besked om, at ministeriet søger støtte til genoprette et stenrev ud for Gilleleje. Projektet skal øge biodiversiteten og gavne turismen.

Havbundsliv. Ved Læsø trives et stenrev i bedste velgående. Foto: Naturstyrelsen.

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning vil i næste uge sende en officiel ansøgning til EU om støtte til at etablere et 1,3 hektar stort stenrev ved Gilleleje Flak. Stenrevet vil tiltrække fisk og planter og kan blive et nyt rekreativt område for Nordsjælland.

Det fortalte miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen, da han i dag mødtes med Gribskov Kommunes borgmester, Kim Valentin (V), for at drøfte generelle forhold om fiskeriet ved Gilleleje.

- Vi sætter nu gang i et stort projekt, der skal øge biodiversiteten i området, så vi får en større mangfoldighed af dyr og planer ud for Gilleleje. Jeg håber, at det også vil blive et lille turisteventyr til havs, og at det vil blive et nyt udflugtsmål for dykkere, der vil opleve det mangfoldige liv omkring revet, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Stenrevet bliver et af de første konkrete resultater af regeringens Naturpakke. Det vil koste cirka 18 millioner kroner – heraf forventes 11 millioner kroner at komme fra EU-LIFE-midler, som er en fond under EU, der støtter naturprojekter.

Stenrevet placeres i området, Gilleleje Flak og Tragten, et 15.000 hektar stort Natura 2000-område. Det bliver bygget op i varierende højder, helt op til fire meter, med mange små huler, der kan tiltrække forskellige slags fisk, men også søanemoner, krabber og andre bunddyr.

 - Vi bygger revet af hensyn til biodiversiteten, så vi får flere fisk i området. Man kan håbe, at det også vil give nye interessante muligheder for fritidsfiskere. Måske vil det ligefrem smitte af på mulighederne for fiskeri i et større område, siger Esben Lunde Larsen.

Stenrevet forventes at stå færdigt i 2019.