Nyt interaktivt kort viser, hvor ren luften er på din vej

01-09-2016
Borger Luft

Fra i dag kan du se, hvordan luftforureningen fordeler sig over hele Danmark via DCE-projektet ”Luften på din vej.” Kortet er baseret på data fra 2012, og luften i dag er derfor allerede renere, end kortet viser, på grund af den faldende luftforurening.

Foto: Colourbox

Et nyt Danmarkskort over skadelige stoffer i luften giver overblik over luftkvaliteten, hvor du bor eller arbejder. Ved at zoome ind på kortet kan du helt ned på adresseniveau se, hvordan den beregnede, gennemsnitlige luftforurening ser ud.
Det er forskere fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet, der har lavet beregningerne med såkaldte luftkvalitetsmodeller. Modellerne baserer sig på udledningen af luftforurening fra forskellige kilder, spredningen heraf, stoffernes kemiske omdannelse og afsætning, indflydelse fra bygninger mv. samt de meteorologiske forhold. Slutresultatet er en beregning af luftforureningen i gennemsnit for et år på hver enkelt adresse i Danmark.

Luften bliver renere og renere

Da der er en vis usikkerhed ved modelberegningerne, kan det interaktive luftkort kun give et fingerpeg om, hvor stor den reelle luftforurening er, og hvorvidt grænseværdierne er overskredet. Luftforureningen har været faldende i de sidste mange år, og det samme gælder antallet af overskridelser af grænseværdier, og denne udvikling forventes at fortsætte fremover, primært pga. mindre forurening fra trafikken. Da kortet i ”Luften på din vej” er baseret på data fra 2012, er luften i dag også allerede renere, end kortet viser, på grund af den faldende luftforurening.

Læs mere om kortet og teknikken bag her

Se kortet og find din adresse her