Ny vejledning om godkendelse af midler til kemisk rottebekæmpelse er klar

23-09-2016
Borger Biocider

I en ny vejledning præsenterer og samler Miljøstyrelsen en række vilkår for godkendelser af kemiske rottebekæmpelsesmidler. Vejledningen giver et hurtigt overblik over området – både for Miljøstyrelsens sagsbehandlere, virksomheder, der søger om at få midler godkendt, og professionelle skadedyrsbekæmpere, landmænd, kommuner og private.

Foto: Colourbox

Siden 2011 har Miljøstyrelsen kun godkendt, at der må bruges giftstoffer mod rotter, når der på et sted er konstateret, at der faktisk forekommer rotter. Det vil sige, at det er forbudt at udlægge giften permanent – et krav som i stigende grad gælder i hele EU, og som også gælder i vores nabolande.
Rotter og mus skal bekæmpes, hvis de kommer i nærheden af mennesker og husdyr, bl.a. fordi de kan bære og sprede sygdomme som f.eks. salmonella. Men samtidig udgør rotter og især mus en vigtig brik i fødekæden hos mange danske rovdyr. Undersøgelser har vist, at langt hovedparten af de danske rovfuglene, ugler og mårarter (bl.a. ilder og lækat) har rottegift i kroppen. 

Regler for brug

Giften virker ved at give rotter og mus indre blødninger, og virkningsmekanismen er den samme i de dyr, som spiser forgiftede rotter og mus. Derfor gælder blandt andet, at rottegift:

- IKKE må anvendes permanent, men alene hvor der er konstateret forekomst af rotter og mus.
- KUN må anvendes af autoriserede bekæmpere. Autorisation kan opnås via kurser hos Styrelsen for Vand og Naturforvaltning (SVANA).
- IKKE må anvendes i det åbne land,
- KUN må anvendes i og omkring bygninger i op til 10 meter fra bygningerne

Miljøstyrelsen giver dog under særlige betingelser fremover mulighed for at fravige 10-meter-reglen, hvis man f.eks. oplever, at et rotteproblem udspringer fra et sted, som ligger mere end 10 meter væk. Styrelsen vil hurtigst muligt ændre godkendelserne af rottegifte, så denne mulighed kommer til at fremgå af etiketterne og brugsanvisningerne for produkterne. Det er altid vilkårene på etiketten på produktet, der gælder for brugen af det.

Den nye vejledning (bemærk gammel udgave) er udarbejdet i dialog med bl.a. kommunerne, bekæmperne, landbruget og de grønne organisationer.

Ny udgave (Dec. 2017):Miljøstyrelsens vejledning om vurdering og godkendelse af kemiske bekæmpelsesmidler til rotter og mus