Ny vejledning om B-værdier

14-09-2016
Kemikalier Biocider

Miljøstyrelsen er nu klar med en ny vejledning om B-værdier, der beskytter danskerne mod luftforurening fra virksomhedernes produktion.

Den nye vejledning om B-værdier indeholder, udover alle B-værdier, også beskrivelser af hvordan værdierne fastsættes, herunder særlige regler for blandingsfortyndere, lægemiddelstoffer mv., olie- og kulafledte stoffer og produkter samt PAH-forbindelser.

B-værdierne anvendes blandt andet i forbindelse med dimensionering af skorstens- og afkasthøjder, så man sikrer, at borgerne ikke bliver udsat for luftforurening, der skader dem.

Hent Vejledning om B-værdier