Nu kommer madspild på skoleskemaet

08-09-2016
Borger Affald

Ni ud af ti børn i 4.-6. klasse har hørt om madspild. Alligevel levner over halvdelen af eleverne lidt af frokosten i skolen og aftensmaden derhjemme. Det viser en undersøgelse udarbejdet i forbindelse med et nyt undervisningsmateriale om madspild fra Miljø- og Fødevareministeriet.

Regeringen vil derfor gøre en indsats for at engagere folkeskoleklasser i kampen mod madspild. Torsdag den 8. september besøger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen og undervisningsminister Ellen Trane Nørby Frederik Barfod Skole på Frederiksberg for at høre, hvordan et nyt undervisningsmateriale om madspild fungerer. Desuden deltager direktør Karen Hækkerup fra Landbrug & Fødevarer, som har været med til at udvikle undervisningsmaterialet sammen med fagfolkene i Miljø- og Fødevareministeriet.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen udtaler:

- Mad og måltider fylder meget i vores liv, fra vi er helt små, og børn har gavn af at lære om, hvor maden kommer fra og om de ressourcer, der går til spilde, når spiselig mad smides i skraldespanden. Det nye undervisningsmateriale kan give børnene nogle praktiske redskaber, så de for eksempel lærer at kende forskel på ”sidste anvendelsesdato” og ”bedst før”, og hvordan man opbevarer maden, så den ikke bliver dårlig. På den måde bliver børn bevidste om madens værdi og får gode vaner med sig videre i livet.

Undervisningsminister Ellen Trane Nørby udtaler:

- En god forståelse for, hvor maden kommer fra, hvad den indeholder, hvad den gør ved vores krop og ikke mindst hvad madspild koster miljøet og samfundet er grundlæggende viden, som alle børn bør indvies i. Det kan både ske foran komfuret med mor og far og i skolen. Derfor glæder jeg mig til at høre, hvad eleverne synes om undervisningsmaterialet, og høre, hvad de har lært.    

Karen Hækkerup, direktør i Landbrug og Fødevarer, udtaler:

- Det største madspild sker hjemme hos forbrugerne. Derfor er det vigtigt, at vi giver børnene evner og kompetencer til at mindske madspild, da de jo er den nye generation af forbrugere. De skal også gerne blive bedre til at lave mad og få mere viden om råvarerne. Alt det lærer de gennem det undervisningsmateriale, vi har lavet. For det er fuld af nyttig viden og tips, de unge kan bruge i deres hverdag. Og vi håber selvfølgelig, at børnene giver tips'ne videre til deres forældre.

Det nye undervisningsmateriale er tilgængeligt på hjemmesiden Mind the Trash .

Pressen er velkommen til arrangementet:

Klokken 9.30 på Frederik Barfods Skole, Kochsvej 32, 1812 Frederiksberg C.