Muligt at fordoble eksporten af vandteknologi

16-09-2016

Ny analyse udarbejdet af Copenhagen Economics for Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA) underbygger vandbranchens forventning om at kunne fordoble eksporten af vandteknologi i 2025.

Den danske vandbranche har en såkaldt Vandvision 2015, der stiler mod, at Danmark i 2025 skal være verdensførende i at levere intelligente, bæredygtige og effektive vandløsninger. Målet er desuden at fordoble eksporten af vandteknologi inden 2025 og derigennem skabe op mod 4.000 danske arbejdspladser i branchen. 

For at kunne understøtte branchen i at realisere dette mål, har SVANA bedt konsulentfirmaet Copenhagen Economics interviewe i alt 20 virksomheder om deres specifikke forventninger til udviklingen på eksportmarkederne, samt hvordan SVANA bedst kan understøtte eksporten. 

Undersøgelsen viser, at de danske teknologproducenter på alle måder er på sporet i forhold til at fordoble den danske eksport af vandteknologi i 2025, og de danske virksomheder ser positivt på mulighederne for øget eksport. 

Analysen viser også, at:

  • Nærmarkederne er de vigtigste i dag, men fjernmarkederne ventes at spille en voksende rolle særligt for små virksomheder. 
  • Der er særligt stor efterspørgsel på offentlig understøttelse af eksportfremme i forhold til USA, Sydøstasien og Kina, men også Østeuropa har virksomhedernes store interesse. 
  • Virksomhederne er tilfredse med den offentlige danske indsats for at støtte eksporten. Særligt i forhold til eksporten til Vesteuropa og Østeuropa udtrykker virksomhederne den store betydning af samarbejdet med de danske myndigheder om påvirkning af EU-regulering. 
  • De små virksomheder fortsat har vanskeligheder med at finde finansiering til eksportinitiativer rettet mod fjernmarkederne. 
  • Branchen er bredt set er interesseret i synliggørelse af fælles, danske løsninger, men er delt i synet på egentlig markedsføring og specielt decideret salg af fælles løsninger (systemløsninger), idet de største virksomheder typisk har etableret sig med distributionssystem med mere. 

Læs rapporten fra Copenhagen Economics

Læs mere om Vandvision 2015