Mulighed for halmludning med ammoniak i hele Danmark på nær Bornholm, men der bliver ingen forlængelse af udbringningsperioden for flydende husdyrgødning

28-09-2016
Landbrug

Mange dage med nedbør i august giver landmænd mulighed for halmludning med ammoniak i alle regioner på nær Bornholm i 2016. Det tørre vejr i september betyder, at perioden for udbringning af flydende husdyrgødning i 2016 ikke forlænges.

Antallet af nedbørsdøgn i uge 31 – 36 er afgørende for, om halmludning med ammoniak er tilladt, jf. § 17, stk. 2, i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Opgørelse af nedbøren i uge 31-36 viser, at halmludning med ammoniak er tilladt i hele Danmark på nær Bornholm. Miljøstyrelsen har sendt en husdyrgødningsbekendtgørelse i høring, som også inddrager perioden frem til uge 37, men dette ville i 2016 ikke have ændret situationen.

Læs mere om reglerne i Miljøstyrelsens vejledning om miljøregulering af husdyrhold

Afhængig af nedbørsmængderne i uge 21-38 kan udbringningsperioden for flydende husdyrgødning på visse arealer forlænges til den 15. oktober.

Betingelserne er, at nedbøren i uge 21-38 er over normen samtidigt med, at nedbøren i uge 30-38 er 30 % over normen, jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens § 29, stk. 2.

Dette er ikke tilfældet i 2016, hvorfor udbringningsperioden ikke forlænges i år.

Læs mere om reglerne om forlængelse af udbringningsperioden for flydende husdyrgødning i  Miljøstyrelsens husdyrvejlednings afsnit om husdyrgødningsbekendtgørelsen.