Mindre virksomheder får lettere ved at komme ind på biocid-markedet

07-09-2016
Borger Industri Biocider

Der er store udgifter forbundet med at få en ny hverdagsgift (biocid) på markedet. Men nu gør Miljø- og Fødevareministeriet det billigere for de små og mellemstore virksomheder og tilbyder mere vejledning.

Biocider er f.eks. desinficerende midler som håndsprit. Foto: Colourbox

Når en virksomhed for eksempel vil lancere et nyt desinficerende middel til bedre hygiejne i kostalden, er det dyrt, fordi produktet først skal godkendes efter EU-reglerne på området. Selv når produktet bygger på et mindre miljøbelastende aktivstof som mælkesyre, kan det koste op mod 100.000 kroner, før godkendelsen er på plads.

Prisen favoriserer de største virksomheder, som har flest ressourcer til at bære omkostningerne. Men de små og mellemstore virksomheder er ofte dem, der har idéerne til produkter, som er mindre belastende for miljøet, og de skal hjælpes på vej. Det samme gælder virksomheder, som allerede er på markedet, men som skal have fornyet deres godkendelse i løbet af de kommende år.

Miljø- og Fødevareministeriet vil gøre det nemmere og billigere for de gode miljøvenlige idéer at få den fornødne godkendelse og finde vej til markedet. Det skal ske gennem mere vejledning om biocidreglerne, og støtte til udgifter i forbindelse med godkendelse.

Biocidprodukter – eller ”hverdagsgifte” - er for eksempel desinfektionsmidler, insektmidler og træimprægneringsmidler - produkter, der indeholder aktive stoffer, som er designet til at hindre eller slå skadegørere ihjel.

To millioner kroner skal støtte virksomheder

EU-reglerne om godkendelse af biocider er meget grundige. Det sikrer, at produkter, der kommer på markedet, ikke skader miljøet eller menneskers eller dyrs sundhed, hvis de håndteres korrekt. Miljø- og fødevareministeren afsætter nu to mio. kroner til at støtte små og mellemstore virksomheder i at få godkendt deres mindre belastende produkter efter en særlig forenklet procedure.

- De økonomiske omkostninger er en barriere for mange af vores medlemmer. Med et økonomisk tilskud og vejledning kan flere virksomheder bidrage til, at vi får flere mindre miljøbelastende biocidprodukter på markedet , siger miljøpolitisk chef i Dansk Erhverv, Jakob Lamm Zeuthen.

- Det er glædeligt, at ministeren hjælper vores mange små medlemsvirksomheder, der leverer biociderne. Uden tilskud er en godkendelse ekstrem dyr og koster dem konkurrenceevne. Ordningen skaber bedre balance mellem det, som skal godkendes og de økonomiske omkostninger , siger René Fleischer, formand for brancheforeningen Kemi & Life Science.

Virksomhederne kan søge tilskud og få dækket op til 80 procent af deres udgifter til godkendelse.