Miljøstyrelsen undersøger risiko ved lugt fra gulvtæpper til børneværelser

21-09-2016
Borger Kemikalier

Miljøstyrelsen har undersøgt, om gulvtæpper til børneværelser indeholder og afgasser problematiske kemikalier som ftalater, VOC'er og fluorstoffer.

Børn er særligt sårbare overfor kemikalier. Derfor har Miljøstyrelsen stort fokus på de materialer og produkter børn kommer i kontakt med, og som bruges på børneværelser.

I undersøgelsen af gulvtæpper til børneværelser fandt Miljøstyrelsen indhold af problematiske kemikalier i flere tæpper, men i en mængde der ikke udgør en sundhedsrisiko. Derfor vurderer Miljøstyrelsen, at brug af tæpperne i børneværelset ikke giver anledning til bekymring, men anbefaler dog at følge en række gode råd i forbindelse med køb og brug af gulvtæpper på børneværelser.

Gode råd til når du køber gulvtæpper til børneværelset

  • Lad det nye gulvtæppe lufte udenfor i fx garagen eller på altanen (1-2 dage) inden det placeres på børneværelset for at minimere lugt og afgivelse af kemikalier til indeklimaet
  • Luft grundigt ud - sørg for gennemtræk 2 x 5 minutter hver dag.  Luften indenfor kan faktisk være mere forurenet end luften udenfor. Generelt råd for et bedre indeklima.
  • Lugt dig frem – hvis gulvtæppet lugter kraftigt, så vælg et andet alternativ

Miljøstyrelsen er nu i gang med et større projekt, der skal se nærmere på, om der er en risiko, når man tager højde for børns udsættelsen for kemiske stoffer fra mange forskellige kilder samtidig - den såkaldte cocktaileffekt. Projektet forventes offentliggjort i starten af 2017. 

Fakta om rapporten

  • Målet med undersøgelsen var, at finde ud af om stofferne kan udgøre en risiko for børn, der opholder sig i rum med gulvtæpper.
  • Undersøgelsen tog højde for, at børn ofte opholder sig på deres værelser en stor del af dagen, da rummet fungerer som både opholds – og soverum.
  • I alt blev der udtaget 21 tæpper til analyse for lugt og tre grupper kemikalier (VOC, ftalater og PFAS)
  • Kriterierne for udvælgelse var, at de designmæssigt appellerede til babyer og små børn og der blev udvalgt tæpper så flest mulige forhandlere, materialer og materialesammensætninger var repræsenteret
  • Undersøgelsen fandt indhold af de tre typer problematiske kemikalier i flere tæpper, men i en mængde der ikke udgør en sundhedsrisiko for børn, der opholder sig i rum med gulvtæpperne
  • Ca halvdelen af tæppernes lugt (12 af 21) opfattes som ubehagelig ifølge bedømmelse fra et lugtpanel. Men der ses ikke en direkte sammenhæng mellem lugt og afgasningen af sundhedsskadelige stoffer.

Læs rapporten her.

Yderligere oplysninger:

Kemikalier, Louise Fredsbo Karlson, tlf.: 72 54 45 85, e-mail: