Lovforslag til ny husdyrregulering i høring

26-09-2016
Landbrug

Fremover vil miljøgodkendelser tage udgangspunkt i produktionsarealet fremfor i antallet af dyr

Dansk landbrug kan se frem til mere enkle regler – der både vil skabe større fleksibilitet i produktionen, kortere sagsbehandlingstider og mere frihed til den enkelte landmand. Det er et par af hovedlinjerne i det lovforslag til ny husdyrregulering, som regeringen netop har sendt i høring. Lovforslaget er en direkte opfølgning på Aftale om Fødevare- og landbrugspakken fra december 2015, der blev indgået sammen med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti.

Stald og mark adskilles

Med ændringen af husdyrloven bliver forslag i Aftalen om Vækstplan for Fødevare fra april 2014 og anbefalinger fra Natur- og Landbrugskommissionens fra april 2013 om at adskille staldanlæg og markareal i miljøgodkendelserne gennemført.  Fremover vil det således udelukkende være anlæg (stalde, beholdere, bygninger mv.), der skal igennem konkrete godkendelser – mens reguleringen af udbringning af fx gylle på markerne vil ske gennem generelle regler.  Det forventes at betyde kortere sagsbehandlingstider i kommunerne og mere frihed til landmanden, samtidig med at der tages de nødvendige hensyn til natur og miljø.

Fokus på reel ammoniakfordampning

En anden væsentlig ændring er, at miljøgodkendelserne fremover vil tage udgangspunkt i ammoniakfordampning beregnet på baggrund af produktionsarealet, fremfor antallet af dyr, som tilfældet er i dag. Ændringen sker med baggrund i en ny forståelse af, hvad der primært er betydende for ammoniakfordampningen. Dermed gennemføres en modernisering af hele miljøreguleringen af husdyrbrug.

Det nye – og forenklede - regelsæt forventes at træde i kraft 1. august 2017

Høringsudkastet af lovforslaget kan ses i sin helhed her.