Kortere og kortere ventetid for landmænd

20-09-2016
Landbrug

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for husdyrbrug fortsætter med at falde. Det seneste halve år er ventetiden faldet yderligere, og den er nu nede på 5,2 måneder.

Landmænd skal vente i kortere og kortere tid på at få lov til at udvide eller omlægge et husdyrbrug. Den seneste statistik fra Miljøstyrelsen viser, at sagsbehandlingstiden i kommunerne er faldet fra godt 10 måneder i 2012 til godt 5 måneder i første halvår af 2016.

I december 2015 indgik regeringen en ny servicemålaftale med Kommunernes Landsforening om sagsbehandlingstider for blandt andet husdyrgodkendelser. Med servicemålaftalen sigtes mod en sagsbehandlingstid på 155 dage for de mellemstore husdyrbrug (§11), svarende til 5,2 måneder, og 180 dage for store husdyrbrug (§12), svarende til 6 måneder. For de små brug (§10) er målet 110 dage. I Aftale om Fødevare- og landbrugspakke, indgår 6 måneder som et generelt loft over sagsbehandlingstider for husdyrgodkendelser. Gennemsnitligt lever kommunerne stort set op til målene, dog er der variation fra sag til sag og fra kommune til kommune.

Faldet i sagsbehandlingstid skyldes især it-forbedringer på hjemmesiden husdyrgodkendelse.dk, som er den side, landmænd bruger til at ansøge om udvidelser/omlægninger. Samtidig har kommunerne gjort en stor indsats for at forbedre sagsbehandlingstiden. Samlet set betyder det, at der er færre sager, der overstiger servicemålene.

Godt samarbejde med kommuner

Miljøstyrelsen har haft et godt samarbejde med kommunerne, som behandler landbrugets ansøgninger. Selvom der er forskel fra kommune til kommune, har de fleste lagt sig i selen for at få ryddet op i sagsbunkerne, og det har virket. Miljøstyrelsen, som driver husdyrgodkendelse.dk, arbejder videre med at optimere it-systemerne, så overgangen til ny husdyrregulering i 2017, bliver så smidig som muligt. Samtidig prioriteres en styrket vejledningsindsats, så kommunerne er klædt på til at løfte opgaven.

Hent  Bilag 1 Kommunevis opgørelse af husdyrgodkendelser første halvår 2016

Hent  Bilag 2 Notat om statistik for husdyrgodkendelser