Jagt på nye arter vurderes

30-09-2016
Friluftsliv Natur

Det faglige grundlag for nye jagttider viser, at man under særlige hensyn kan udvide antallet af arter, der skal være jagttid på fra 2018.

Fugleflugt. Mørkbuget knortegås er en af de arter, der måske kan jages i fremtiden. Foto: Flickr/Michael Bamford.

Når jagtsæsonen går ind i 2018, vil danske jægere muligvis kunne tage sigte på arter, som de ikke kan jage i dag, for eksempel stor skallesluger og mørkbuget knortegås.

Det fremgår af en ny rapport, der indeholder det faglige grundlag, som skal bruges til den kommende revision af jagttiderne. SVANA har bestilt rapporten fra DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet.

Rapporten gennemgår det biologiske grundlag for bæredygtig jagt på en række arter. Den beskriver desuden arternes aktuelle tilstand og udvikling, og udover en vurdering af nye arter, der under særlige hensyn kan bære en jagt, har den også anbefalinger om at begrænse jagt.

Det er nu op til Vildtforvaltningsrådet, der rådgiver miljø- og fødevareministeren i jagt- og vildtforvaltningsmæssige spørgsmål, at indstille til miljø- og fødevareministeren, hvilke jagttider der skal gælde for jagtsæsonen 2018/2019 og fire år frem. Det forventes at ske i slutningen af 2017.

Læs rapporten ”Vildtbestande og jagttider i Danmark – Det biologiske grundlag for jagttidsrevisionen 2018”