Programmet JAGG er udkommet i ny version

21-09-2016
Jord

Programmet til risikovurdering af jordforurening er blevet revideret og foreligger nu som version 2.1.

I den opdaterede version 2.1 kan der nu for de 192 enkeltstoffer i stofdatabasen foretages beregninger af vertikal transport i den umættede zone udover risikovurdering over for grundvand, udeluft og indeklima. For jordprøver med olieindhold kan der foretages beregninger af stofsammensætning i porevand og poreluft. De beregnede stof-sammensætninger af olie i porevand og poreluft kan overføres til tilsvarende beregningsmoduler for grundvand, vertikal transport i den umættede zone og risikovurdering for grundvand, udeluft og indeklima.

Adgang til programmet og brugermanual.